Deze pagina toont non-profitorganisaties en donatieplatformen zonder winstoogmerk die De Donateursbelofte ondertekend hebben. Zij verkaren donateurgericht te werken of oplossingen aan te bieden op basis van De Donateursbelofte.

Waarom aansluiten als non-profit organisatie?

Door je aan te sluiten als non-profitorganisatie laat je zien dat jullie organisatie fondsenwerving serieus neemt en donateurgericht werkt. Dit op basis van De Donateursbelofte. De DonateursBelangen-Badge werkt daarnaast nog eens conversieverhogend.

Raak betrokken en doe mee als donateur!

Stichting Donateursbelangen biedt gevers de online donateursbelangen community waar jij gratis lid van kunt worden. Het lidmaatschap op de donateursbelangen community betreft geen lidmaatschap in de vorm van een lidmaatschap bij een vereniging of het (ver)krijgen van zeggenschap binnen de Stichting Donateursbelangen. Wij vertegenwoordigen donateurs die gratis lid zijn geworden van de online donateursbelangen community.