Woordenlijst & Afkortingen


ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling

Algemeen Nut Beogende Instelling. ANBI's kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomstenbelasting aangifte als de gift naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling) gaat of naar een vereniging. Maar er zijn wel voorwaarden. Aan de gift bijvoorbeeld. En aan de vereniging. Meer informatie staat op de website van de belastingdienst. Zoek op anbi of giften.

Branchevervaging

Bij branchevervaging of branchevermenging wordt in de non-profit sector verstaan het verschijnsel dat de doelstelling van de non-profitorganisatie verbreed wordt en wel zodanig dat de doelstelling gedeeltelijk overlapt met de doelstelling van andere NPO's die eerder hierin actief waren. NPO's doen dit om een breder publiek aan te spreken om zo meer geld op te halen.

CBF

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen en toetst of deze goede doelen aan strenge organisatorische kwaliteitseisen voldoen. Tot februari 2022 stond CBF voor Centraal Bureau Fondsenwerving. Na februari 2022 geldt dat alleen nog CBF gehanteerd wordt als naam. 

Crowdfunding donatieplatformen

Letterlijk betekent crowdfunding: geld binnenhalen bij het grote publiek. Non-profitorganisaties vertellen zoveel mogelijk mensen over hun plannen en vraagt of men daar geld in wil steken. Dit doen goede doelen meestal via een derden of eigen online crowdfunding donatieplatform. Bij donatieplatformen geldt in de meeste gevallen dat een streefbedrag niet behaald hoeft te worden en dat iedere donatie dus ten goede komt aan het goede doel.

Donatie - Gift

Een donatie of gift is een bijdrage uit vrijgevigheid. Er staat geen rechtstreekse tegenprestatie tegenover. Een donatie of gift is een cadeau.

Donateur

Een donateur is een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die een organisatie van geldelijke middelen, goederen en/of diensten voorziet in de hoop dat de organisatie hierdoor beter haar doel kan nastreven uit vrije wil en als gift.

Donateursbelangen

De wensen en voorkeuren van donateurs op basis waarvan donateurs bereid zijn een donatie te doen.

Donateurbehoud - Retentie

Met retentie wordt in de fondsenwerving bedoeld hoe lang je een donateur vast weet te houden, of hoe vaak je hem terug weet te laten komen. Dit is vaak de taak van een afdeling binnen een non-profitorganisatie. De donateurbehoud afdeling probeert een donateur die op wil zeggen binnen te houden als donateur of anders als de donateur geen donatiegelden meer wil geven op een andere manier te binden.

DRTV = Direct Response Television

Direct Response Television is een korte en krachtige TV spot. Een zeer kort verhaal dat echt binnenkomt en die de kijker ertoe brengt deel te willen zijn van de oplossing en een gift te doen.

F2F = Face-to-face fondsenwerving

Face-to-face fondsenwerving is mensen op straat kennis te laten maken met de non-profitorganisatie. Het fondsenwervingsteam (vrijwillig of ingehuurd via een wervingsbureau) gaat met voorbijgangers in winkelstraten of aan de deur in gesprek met mensen over het werk van een non-profitorganisatie, legt uit waarom er fondsen nodig zijn en stelt voor om de projecten van of de organisatie zelf te steunen met een doorlopende machtiging. 

Fondsenwerving

Fondsenwerving is het geheel van activiteiten die een non-profit organisatie onderneemt om het benodigde geld te verkrijgen voor haar activiteiten.

Segmentatie

Bij segmentatie bepaalt een fondsenwerver of slim online systeem welke groepen donateurs zo van elkaar verschillen dat het goede doel er goed aan doet om dat verschil in de communicatie naar voren te laten komen zodat er zo persoonlijk gecommuniceerd wordt met de donateur.

Influencermarketing

Influencermarketing is een vorm van online marketing waarbij non-profitorganisaties influencers inzetten om hun doelgroep te bereiken en te activeren iets te doen (doneren, petitie tekenen, etc.).

Leadgeneratie

Vandaag bekijk je een video op Facebook over dierenleed. Morgen zie je een advertentie van een goed doel voor dierenrechten om een petitie te tekenen, brochure te downloaden of een quiz te doen – iets waarmee de organisatie aan jouw contactgegevens kan komen. Hiermee ben jij een lead geworden. Het goede doel kan jou bereiken. Met een vraag, een aanbod of een dienst.

NPO = Non-profitorganisatie

Een non-profitorganisatie heeft niet als doel winst te maken en onderscheidt zich daarmee van een onderneming. Zonder winstoogmerk betekent niet dat geen geld kan worden gevraagd voor producten of diensten of geen winst mag worden gemaakt.

Retargeting

Met retargeting is het voor non-profitorganisaties mogelijk om bezoekers die bepaalde pagina’s van de website hebben bezocht, opnieuw te bereiken via beeld of tekstadvertenties op websites van derden. Vandaag bekijk je een video op Facebook over dierenleed. Morgen zie je een advertentie van een goed doel voor dierenrechten. Zo werkt retargeting.

TM = Telemarketing

TM staat voor TeleMarketing en betekent telefonische werving van fondsen en donateurs voor non-profitorganisaties.