Waarom aansluiten als non-profit of donatieplatform bij Donateursbelangen?

Door je aan te sluiten laat je aan donateurs zien dat donateurgericht werken in jullie DNA zit. Dit op basis van De Donateursbelofte. De DonateursBelangen-Badge werkt daarnaast ook conversieverhogend.

Wij komen op voor uw belangen!

Sluit ook jullie non-profit of donatieplatform aan

Laten jullie net als onderstaande non-profitorganisaties en donatieplatformen zien dat donateurgericht werken in jullie DNA zit en er rekening gehouden wordt met de wensen en voorkeuren van donateurs?

Quotes vanuit aangesloten goede doelen

De voordelen voor fondsenwervende organisaties?


Als fondsenwervende organisatie wil jij toch ook profiteren van de voordelen die je krijgt door je als participant aan te sluiten bij Donateursbelangen? Dit zijn de belangrijkste voordelen voor een participant:


 • Samen het vertrouwen tussen gevers & goede doelen versterken
 • Via De Donateursbelofte laat jullie organisatie zien rekening te houden met de wensen en voorkeuren van (individuele) donateurs.
 • Conversieverhoging fondsenwerving via DonateursBelangen-Badge
 • Als participant mag je de ‘DonateurBelangen’-badge voeren en actief uitdragen in alle uitingen. Je bent daardoor makkelijk herkenbaar, vindbaar en je schept vertrouwen bij donateurs. De DonateurBelangen-Badge opent extra deuren voor je fondsenwerving.
 • Meer donateursvertrouwen door donateurgericht werken.
 • Als participant laat je weten dat je voldoet aan gewenst gedrag donateursbelangen waarbij jullie kunnen aantonen dat donateurgericht werken in jullie DNA zit en er donateurgericht gewerkt wordt binnen de organisatie. Als participant investeer je hiermee in het vertrouwen van je (potentiële) donateurs. Dit zal een gunstig effect op jullie fondsenwerving hebben.
 • Extra USP
 • Je voegt een extra Unique Selling Point toe aan jullie fondsenwerving
 • Verdere professionalisering van jullie fondsenwervende organisatie
 • Als participant leg je jezelf gewenst gedrag op die een verdere professionalisering van de organisatie en fondsenwervende activiteiten van de organisatie teweeg brengen.
 • Strijden voor een open, eerlijke, respectvolle en transparante goede doelen sector
 • Als participant laat je weten te strijden voor een open, eerlijke, respectvolle en transparante goede doelen sector waarin iedereen door dezelfde spelregels een eerlijk speelveld nastreeft.
 • Vaste lage jaarbijdrage
 • Als participant betaal je op dit moment, tot nader order, GEEN jaarlijkse bijdrage om de DonateursBelangen-Badge te mogen voeren. Het ondertekenen van De Donateursbelofte is voldoende voor nu.
 • Voldoen aan groeiende vraag om transparantie
 • Als participant voldoe je aan de groeiende vraag van donateurs om transparantie tijdens het (online) doneren en tijdens een vast donateurschap.
 • GRATIS 1 jaar bronzen account Quodari voor de eerste 100 non-profits die de donateursbelofte ondertekenen
 • Quodari is het privacy-vriendelijke platform voor het bewaren en delen van content.


De DonateursBelangen Badge


Goede doelen en donatieplatformen die de donateursbelofte ondertekend hebben mogen de DonateursBelangen Badge op hun uitingen gebruiken. Hieronder een voorbeeld hoe je als non-profit of donatieplatform na aansluiting dit kunt tonen op jullie uitingen optioneel naast het al langer bestaande CBF-Erkend en ANBI logo.

Image alt

GRATIS 1 jaar gebruik maken van Quodari

Quodari is het privacy-vriendelijke platform voor het bewaren en delen van content. Zakelijk en privé. Speciaal voor de eerste honderd ondertekenaars van de Donateursbelofte stelt Donateursbelangen in samenwerking met Quodari 1 jaar lang 100 bronzen accounts gratis beschikbaar.

Image alt

Wij zijn al CBF-erkend. Waarom zouden wij aansluiten?


Heel goed dat jullie organisatie al CBF-erkend is!


Stichting Donateursbelangen staat positief tegenover het CBF en toezicht op goede doelen via de CBF-erkenning omdat dit in het belang van de donateur is. Echter laat je als goed doel door je aan te sluiten bij Stichting Donateursbelangen ook zien dat je donateurgericht werkt en werkt de DonateursBelangen-Badge conversieverhogend voor jullie fondsenwerving.


De CBF-erkenning gaat meer over de organisatorische kant van een goed doel dan over hoe er met donateursbelangen omgegaan moet worden. Daar zit de toegevoegde waarde om je als goed doel ondanks CBF-erkenning ook aan te sluiten bij Stichting DonateursBelangen.

Wij hebben geen CBF-erkenning en zijn geen ANBI


Fondsenwervende organisaties vragen ons weleens of ze in het bezit moeten zijn van een CBF-Erkenning of ANBI-status voordat zij zich kunnen aansluiten bij Stichting Donateursbelagen. Dit is zeker niet het geval. Iedere fondsenwervende organisatie kan zich aansluiten bij Donateursbelangen.


Door je aan te sluiten bij Stichting Donateursbelangen laat je als goed doel of als donatieplatform zonder winstoogmerk zien dat jullie donateurgericht werken. De CBF-erkenning gaat meer over de organisatorische kant van een goed doel dan over hoe er met donateursbelangen omgegaan moet worden. Daarnaast is aansluiten bij Stichting Donateursbelangen voordeliger (gratis op dit moment) en is de administratieve rompslomp een stuk lager en kun je aan donateurs laten zien dat de organisatie vanuit de belangen van donateurs werkt om de doelen te bereiken. Daarnaast werkt de DonateursBelangen-Badge conversieverhogend voor jullie fondsenwerving.

Beschermde beeldmerken


Bovenstaande beeldmerken zijn allemaal beschermd via en bij het Benelux Merkenbureau. Deze logo's mogen alleen gevoerd worden op uitingen door organisaties als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Voor de DonateursBelangen-Badge geldt dat je als goed doel je aangesloten hebt als participant bij Stichting Donateursbelangen en de Verklaring Gewenst Gedrag Donateursbelangen ondertekend hebt. Via de navigatie kan het overzicht van fondsenwervende organisaties opgevraagd worden die participant zijn.