Voor niets gaat de zon op

Alles kost geld en moeite!


Bij het runnen van een goed doel of donatieplatform komt veel kijken. Iedereen kent het gezegde "Voor niets gaat de zon op" en dit geldt ook zeker voor goede doelen en donatieplatformen.


Een goed doel of donatieplatform streeft een maatschappelijk doel na en om dit doel te bereiken is er geld nodig en worden er kosten gemaakt. Goede doelen en donatieplatformen hebben dus vaak en onder andere (maar niet uitputtend) met de volgende kosten te maken:


 • Organisatorische kosten
 • Fiscale en juridische kosten
 • Notariskosten
 • Personeelskosten
 • IT-kosten waaronder kantoorautomatisering (hardware en software) en website(s)
 • Internet en telefoniekosten
 • Administratiekosten
 • Accountantskosten
 • Kosten regulering
 • (Fondsen)wervingskosten
 • Kosten online marketing
 • Directmail
 • CallCenters


Bovenstaande laat zien dat wanneer jij geld doneert van dit geld eerst kosten afgaan en er uiteindelijk een x bedrag of percentage overblijft voor het maatschappelijke doel dat nagestreefd wordt. Jouw geld zal normaliter nooit 100% naar het maatschappelijk doel gaan. Organisaties die dit aangeven hebben eigenlijk iets uit te leggen. Ergens moet iets of iemand iets betalen of funden waardoor iemand een claim van 100% naar het goede doel kan waarmaken.


Via de website van het CBF kun je per CBF-Erkend goed doel een erkenningsrapport opvragen en op dit rapport staan 3 percentages die het volgende aangeven:


Maatschappelijk doel - xx%

Werving - xx%

Beheer en administratie - xx%


Hiermee weet je in 1 oogopslag hoeveel van het netto ontvangen donatiebedrag van jou op het IBAN-rekeningnummer van het goede doel benut wordt voor het maatschappelijke doel.

Controleer de jaarrekening of het jaarverslag


Goede doelen organisaties publiceren meestal een jaarverslag (inclusief jaarrekening) op hun website. Ons advies is dat je als donateur altijd de jaarrekening of het jaarverslag raadpleegt van een goed doel voordat je donateur wordt om voor jezelf helder te maken of je aan de desbetreffende organisatie wil doneren.


Op de jaarverslaggeving is sectorspecifieke regelgeving (Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende organisaties) van toepassing.


Er zijn een aantal aandachtspunten bij het opmaken van de jaarrekening van goede doelen organisaties, waaronder het voldoen aan de modellen voor de balans, resultatenrekening en lastenverdeling.