Een voorbeeld


Een consument/donateur die voor een tientje per maand vaste donateur wordt van een goed doel, is het eerste jaar alleen maar aan het betalen voor het commerciële wervingsbureau. Er komt dan nog geen euro terecht bij het goede doel. Pas na een jaar komt de maandelijkse donatie terecht bij het goede doel. Als we in dit voorbeeld uitgaan van 5 euro dan geldt dat het 24 maanden duurt voordat er 1 cent van de donatiegelden van de individuele donateur bij het goede doel terechtkomt. Stopt de donateur binnen 2 jaar dan geldt dat het goede doel kosten heeft gemaakt zonder dat er überhaupt donatiegelden binnengekomen zijn. De gemiddelde vergoeding per geworven donateur is ongeveer 120 euro op basis van No Cure No Pay. Iedere geworven donateur kost het goede doel geld. De donateur krijgt deze uitleg niet tijdens het doneren. De donateur wordt ook niet de optie geboden eenmalig te doneren. 

Urgentie


Donateurs worden niet juist ingelicht tijdens het doneren en kunnen achteraf geconfronteerd worden met het feit dat er 0 euro van hun individuele donatie bij het goede doel terecht is gekomen als ze binnen 1 of 2 jaar stoppen als donateur. 

Onderbouwing


Donateurs die nooit eerder gegeven hebben aan goede doelen en waarbij de eerste keer geven via een straatwerver gebeurt kunnen onaangenaam verrast worden als ze later te horen krijgen dat er 0 euro van hun donatie naar de doelbesteding is gegaan als ze binnen 1 of 2 jaar stoppen met het vast donateurschap. Deze donateurs kunnen goed voor de rest van hun leven het vertrouwen in non-profits verliezen door de manier waarop straatwerving werkt en het niet transparant informeren van de donateur tijdens het doneren.


Termen met betrekking tot straatwerving:

 • Niet transparant
 • Er wordt geen juiste en volledige informatie aan de donateur gegeven tijdens het doneren;
 • Donateursvertrouwen omlaag
 • Bij individuele donateurs kan het donateursvertrouwen omlaaggaan als blijkt dat achteraf hun donatiegeld is verdampt;
 • Commissie/Provisie bij aanbrengen nieuwe donateurs
 • Perverse prikkel waardoor individuele straatwervers voor resultaat gaan en de donateur als middel zien om resultaat te bereiken voor persoonlijk gewin.
 • Misleiding & Dwaling
 • Dwaling is de situatie dat een donateur een overeenkomst is aangegaan onder valse voorwendselen. De wervingspartij heeft zaken zodanig anders voorgesteld of achtergehouden dat de donateur niet de overeenkomst was aangegaan als de donateur de waarheid had gekend tijdens het doneren.
 • Doorlopend en vast donateurschap
 • Bij fieldmarketing geldt dat de donateur alleen de mogelijkheid geboden wordt vaste donateur te worden waarbij het niet mogelijk is via de straatwerver eenmalig te doneren aan de desbetreffende non-profitorganisatie waarvoor geld ingezameld wordt.
 • Push marketing
 • Donateurs kunnen onder druk worden gezet tijdens het verkoopgesprek.

Straatwerving in het nieuws


Geregeld komt straatwerving in het nieuws als wervingsmethode die voor individuele donateurs ongunstig kan uitpakken:

 • 2023-05-16 Dumpert
 • 2022-11-12 Follow The Money
 • Sales voor het goede doel: ‘van tokkies in pauperwijken’ donateurs maken
 • 2022-10-24 ACM
 • Verkoop aan de deur grote ergernis voor consumenten
 • 2022-10-18 Geld of je leven - NPO radio 1
 • Follow the Money: het is goed verdienen aan werving donateurs goede doelen


 • 2022-10-13 Follow The Money
 • Villa, Porsche, infinity pool: het is goed verdienen aan het goede doel - FTM
 • 2022-08-07 GB News (UK) - charity fundraising
 • Should charities be knocking on your front door to ask for donations? 
 • I warn of the criminals who will copy this and pretend to be from charities, and the vulnerable individuals who can be talked into anything if pressured.De oplossing


Non-profitorganisaties doen er goed aan rekening te houden met onderstaande punten met betrekking tot het toepassen van straatwerving:

 • Donateurs horen altijd juist geïnformeerd te worden tijdens het doneren
 • Donateur hoort bij extern straatwervingsbureaus die fondsenwerven uitgelegd te krijgen dat ze minimaal x maanden donateur moeten blijven alvorens het donatiegeld besteed wordt aan de missie van de non-profitorganisatie waarvoor geld ingezameld wordt;
 • Donateurs horen altijd te weten wie aan het fondsenwerven is:
 • Vrijwilliger van de non-profitorganisatie waarvoor geld ingezameld wordt
 • Betaalde medewerker van de non-profitorganisatie waarvoor geld ingezameld wordt
 • Betaalde straatwerver van een wervingsbureau ingehuurd door een non-profitorganisatie
 • Non-profitorganisaties moeten aan wervingsbureaus de opdracht geven juiste informatie te verstrekken
 • tijdens het doneren waarbij aangegeven wordt dat diegene die aan het fondsenwerven is een extern ingehuurd wervingsbureau is.
 • Toepassen van punt 8 wat al 20+ jaar in [The Donor Bill of Rights] staat:
 • VIII. To be informed whether those seeking donations are volunteers, employees of the organization or hired solicitors.


Onderzoeken naar straatwerving


Onderstaande onderzoeken laten zien hoe donateurs kijken naar straatwerving en wat het toepassen van straatwerving voor een non-profitorganisatie kan betekenen:

 • 2022-06: Het Nederlandse Donateurspanel juni 2022:
 • Uitkomst onderzoek: meer dan 75+ procent van donateurs ervaart straatwerving als onprettig.
 • Het is gerechtvaardigd je af te vragen of deze wervingsmethode gezien kan worden als maatschappelijk geaccepteerd.
 • Bron: https://www.wwav.nl/ndp/2022/NDP-juni-2022.pdf
Image alt
 • 2020-11: The impact of face-to-face street fundraising on organizational reputation.
 • Waldner CJ, Willems J, Ehmann J, Gies F. Int J Nonprofit Volunt Sect Mark. 2020;1–8. https://doi.org/10.1002/nvsm.1672
 • Conclusie onderzoekers: As such, our study has relevant theoretical and practical implications, showing as it does that nonprofit organizations have to be aware of a reputational loss caused by face-to-face street fundraising.


Welke straatwervingsbureaus zijn actie in Nederland/Belgie?


Een groot aantal straatwervingsbureaus in Nederland laat zich vertegenwoordigen door DDDN. De vereniging Direct Dialogue Donateurwervers Nederland (DDDN) is opgericht om de kwaliteit van direct dialogue donateurwerving in Nederland op een hoog niveau te houden.


DDDN richt zich uitsluitend op leden- en donateurwerving via direct dialogue voor Goede Doelen. Vereniging DDDN gaat actief in gesprek met goede doelen, gemeentes en gebruikers van de openbare ruimte om direct dialogue donateurwerving optimaal in te zetten. Uitgangspunt hierbij is een maximaal resultaat voor goede doelen en een minimum aan overlast voor anderen. Zelfregulering en transparantie zijn hierbij sleutelbegrippen.


Een belangrijke stakeholder die DDDN vergeet is de potentiële donateur waarbij getracht wordt geld in te zamelen voor goede doelen. Al jaren wordt er niets gedaan aan het juist informeren van donateurs tijdens het doneren. DDDN onderzoekt dus ook niet onder (potentiële) donateurs hoe er gekeken wordt naar deze vorm van fondsenwerving en gaat niet actief het gesprek met donateurs aan op basis van datgene wat in dit dossier staat. 


De volgende partijen zijn voorbeelden van (straat)wervingsbureaus actief in Nederland en België:


 • Activate
 • CEO Marketing
 • Emolife
 • Streetwise
 • DirectResult
 • Pepperminds
 • XS|Direct
 • Trust Marketing
 • StreetSeniors
 • Go Getters
 • Geninc (actief in België en wellicht ook in Nederland (niet zeker/helder). Valt onder TAWKR Frankrijk)
 • Atlas Sales Agency (België)


Tips voor donateurs met betrekking tot straatwervers


 • Vraag altijd aan de fondsenwerver of hij/zij vrijwilliger is, medewerker van de non-profitorganisatie of ingehuurde fondsenwerver is.
 • Bepaal op basis van het antwoord (het kan zijn dat je niet het juiste antwoord krijgt) of je een vast donateurschap wil aangaan op deze manier
 • Vraag altijd hoe lang het duurt voor jouw vaste donateurschap (doorlopende machtiging) daadwerkelijk geld oplevert voor de missie van het goede doel en hoeveel procent van jouw donatie bij het goede doel terechtkomt
 • Een juist en goed opgeleide straatwerver hoort uit te leggen dat hoe langer je donateur blijft hoe meer er procentueel van alle donaties gezamenlijk bij het goede doel terechtkomt.
 • Laat je niet onder druk zetten en beslis altijd zelf of je echt wil doneren en doneer zeker niet als je het gevoel hebt onder druk gezet te worden of waarbij het even niet uitkomt.
 • Nee zeggen is ook een antwoord.
 • Als je liever eenmalig doneert (wat niet bij een straatwerver kan) zorg ervoor dat de straatwerver je uitlegt hoe je alsnog eenmalig kunt en mag doneren.
 • Een doorlopende machtiging of vast donateurschap aangaan is niet verplicht!
 • Vraag bij alles wat je uitgelegd wordt tijdens het gesprek af of je jezelf hierin kunt vinden en vraag door om jezelf er van te verzekeren dat je aan deze organisatie een gift wil doen.
 • Let er op dat straatwervers een opleiding gevolgd hebben om op alle reacties en vragen een antwoord te hebben waarbij het niet zeker is dat er ook altijd juist geantwoord wordt.


Word gratis lid

Ben jij donateur van een goed doel? Word gratis lid van de online donateursbelangen community en wij behartigen jouw donateursbelangen. Wij houden je via e-mail op de hoogte wat we allemaal doen en leggen uit hoe ook jij actief mee kunt doen in de online donateursbelangen community.

Bedankt voor jouw inschrijving als lid van de online donateursbelangen community