Regulering en bureaucratie

Regulering


In Nederland zijn er tal van regels waar non-profits mee in aanraking (kunnen) komen en waarbij geldt dat dit veel bureaucratische regels zijn en daarnaast voor veel administratieve rompslomp zorgt. Daarnaast zorgen deze regels ervoor dat nieuwe innovatieve organisaties in de non-profit sector het lastig(er) hebben om vaste voet aan de grond te krijgen in vergelijking met de goede doelen die al jaren actief zijn.


Wij sommen hieronder een aantal van de verschillende gedragscodes, normen, wet- en regelgeving, protocollen, etc. op waarmee non-profits in aanraking (kunnen komen).


De onderstaande convenanten zijn niet direct regelgeving maar afspraken gemaakt tussen de verschillende partijen waaruit regelgeving gevormd is of wordt en waardoor non-profits dus met extra administratieve rompslomp te maken krijgen:Administratieve rompslomp


Bovenstaande laat zien dat non-profitorganisaties met nogal wat regels in aanraking kunnen komen en dat dit de nodige administratieve rompslomp met zich meebrengt.


Daarnaast geldt dat de regels ieder jaar, zo lijkt het, aangescherpt worden en non-profits met nog meer bureaucratie te maken krijgen.


Deregulering


Het is heel goed als we in Nederland overbodige codes zo spoedig mogelijk afschaffen of ervoor zorgen dat de administratieve rompslomp die eraan verbonden is zal verminderen. Stichting Donateursbelangen zal er alles aan doen om daar waar mogelijk de administratieve rompslomp voor non-profits te beperken en waar mogelijk te verminderen. Onze Verklaring Gewenst Gedrag Donateursbelangen is zo ingeregeld dat non-profits verklaren het gewenst gedrag na te leven zonder dat dit direct in de manier van werken hoort en hoeft in te grijpen anders dan mogelijk eenmalig iets moeten aanpassen in de communicatie of werkwijze.