Privacy versus KYC (anti witwas / terrorismefinanciering)

Ambitie 6: Privacy versus KYC/WWFT/WFT


De privacy van donateurs is meer en meer in het geding onder wet- en regelgeving m.b.t. anti witwas en terrorismefinanciering regelgeving die ook belangrijk is maar waarbij dit niet ten koste van de privacy van donateurs mag gaan.


Stichting Donateursbelangen zet zich in voor een normale verhouding tussen wat wettelijk in het kader van KYC, wwft en Wft gevraagd en vastgelegd moet worden met betrekking tot privacygevoelige data van donateurs door betaalinstellingen, donatieplatformen en non-profits in relatie tot de Europese privacy wetgeving.


Deze 2 wetten zouden elkaar aan moeten vullen waarbij de wwft en wft invulling kan geven hoe data vastgelegd mag worden maar meer en meer geldt dat binnen de wwft en wft wetgeving er meer vastgelegd wordt dan bedoeld is vanuit deze 2 wetten.