Privacybeleid

Deze website, www.stichtingdonateursbelangen.nl, ("de website") is een initiatief van Stichting Donateursbelangen ("wij" of "ons"). Uw privacy is belangrijk voor ons en voor uzelf. Dit privacybeleid beschrijft de soorten persoonlijke en niet-persoonlijke informatie die we verzamelen op de website, hoe we deze informatie gebruiken en aan wie en onder welke omstandigheden we deze informatie bekend mogen maken. Door de website te gebruiken, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijk identificeerbare informatie zoals beschreven in dit privacybeleid.


Wij adviseren u om ons privacybeleid hieronder goed door te nemen. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit privacybeleid gebruik de website dan niet!


Persoonsgegevens die wij verzamelen


De website verzamelt persoonsgegevens van bezoekers om effectief te functioneren en u de beste ervaring te bieden. Onze uitgangspunten voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:


• We verwerken zo min mogelijk persoonsgegevens;

• Persoonsgegevens worden door ons niet verkocht, verder verwerkt of aan anderen verstrekt;

• We verwerken gegevens binnen de kaders van de Europese AVG/GDPR privacywetgeving;

• We doen niet aan klantprofilering;

• U geeft een aantal van de onderstaande persoonsgegevens rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld en voornamelijk wanneer u lid wordt.

• Een deel van de gegevens verkrijgen we door vast te leggen hoe u met onze website omgaat, bijvoorbeeld door het gebruik van technologieën zoals cookies en het ontvangen van foutrapporten of gebruiksgegevens van software op uw apparaat.


Wij slaan maximaal de volgende persoonsgegevens op:


Privacy gegevens van leden

• Volledige naam (voornaam + tussenvoegsel + achternaam) 

• E-mailadres 


Privacy gegevens van aangesloten fondsenwervende organisaties

• Contactpersoon volledige naam (voornaam + tussenvoegsel + achternaam)

• E-mailadres 


Dit is alles wat wij registreren m.b.t. privacy gevoelige data om te voorkomen dat wij meer privacy gegevens vastleggen dan noodzakelijk. 


U hebt beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de gegevens die wij verzamelen. Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Maar als u ervoor kiest om geen gegevens over te dragen die nodig zijn om lid te worden bij Donateursbelangen of uw fondsenwervende organisatie aan te melden als participant dan kunt u de dienst mogelijk niet gebruiken.


Wij doen NIET aan profilering!


Wij doet niet aan klantprofilering van leden en participanten. Wij zullen geen Persoonlijke kenmerken, Fysieke gegevens, Leefgewoonten, Psychische gegevens, Samenstelling van het gezin, Vrijetijdsbesteding en interessen, Lidmaatschappen, Gerechtelijke gegevens, Consumptiegewoonten, Woningkenmerken, Gegevens betreffende de gezondheid, Opleiding en vorming, Beroep en betrekking, Rijksregisternummer / Identificatienummer van de sociale zekerheid, Raciale of etnische gegevens, Gegevens over het seksuele leven, Politieke opvattingen, Lidmaatschap van een vakvereniging, Filosofische of religieuze overtuigingen, Beeldopnamen, Geluidsopnamen, Genetische gegevens, Biometrische gegevens en Locatiegegevens vastleggen buiten eventuele ip-adres gegevens die we in het kader van voorkomen fraude noodzakelijk achten en waarbij we deze gegevens met overheidsinstanties moeten en kunnen delen op aanvraag.