Stichting Donateursbelangen - Privacyverklaring

Stichting Donateursbelangen komt op voor de rechten van donateurs. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw recht op privacy op onze website en voor onze bedrijfsvoering en wat we wel en niet vastleggen. Donateursbelangen verwerkt zo min mogelijk persoonsgegevens. Niet alleen omdat het niet nodig is, maar ook om mensen die met ons in contact treden te beschermen.


Wij adviseren u om ons privacybeleid hieronder goed door te nemen. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden in deze privacyverklaring gebruik de website dan niet!


Persoonsgegevens die wij verzamelen


De website verzamelt persoonsgegevens van bezoekers om effectief te functioneren en u de beste ervaring te bieden. Onze uitgangspunten voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:


 • We verwerken zo min mogelijk persoonsgegevens.
 • Al onze activiteiten en informatie zijn anoniem te bezoeken of te raadplegen. Wanneer bijvoorbeeld een nieuwsbrief naar een individu verzonden wordt, is het geen probleem wanneer dit individu een alias gebruikt.
 • We verwerken gegevens binnen de kaders van de vigerende privacywetgeving.
 • We passen daar waar mogelijk privacy by design en privacy by default toe.
 • Persoonsgegevens worden niet verkocht, verder verwerkt of aan anderen verstrekt.
 • We doen niet aan klantprofilering;
 • U geeft een aantal van de onderstaande persoonsgegevens rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld en voornamelijk wanneer u lid wordt.
 • Een deel van de gegevens verkrijgen we door vast te leggen hoe u met onze website omgaat, bijvoorbeeld door het gebruik van technologieën zoals cookies en het ontvangen van foutrapporten of gebruiksgegevens van software op uw apparaat.


Wij slaan maximaal de volgende persoonsgegevens op:


Privacy gegevens van leden

 • VERPLICHT: E-mailadres
 • OPTIONEEL: Volledige naam (voornaam + tussenvoegsel + achternaam) indien dit gedeeld wordt


Privacy gegevens van aangesloten fondsenwervende organisaties

 • VERPLICHT: E-mailadres
 • OPTIONEEL: Contactpersoon volledige naam (voornaam + tussenvoegsel + achternaam)


Contact

Als u gebruik maakt van het contactformulier op de website worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: naam en e-mailadres. Bij telefonisch contact of per e-mail kan Stichting Donateursbelangen anonimiteit helaas nooit volledig garanderen.


Dit is alles wat wij registreren met betrekking tot privacy gevoelige data om te voorkomen dat wij meer privacy gegevens vastleggen dan noodzakelijk.


Delen met anderen

Als u met ons contact hebt, is dat een zaak tussen u en ons. Wij zullen de persoonsgegevens van u dan ook nooit verkopen of weggeven aan derden of u moet daar eerst zelf mee ingestemd hebben. 


Wij doen NIET aan profilering!

Wij doet niet aan klantprofilering van leden en participanten. Wij zullen geen Persoonlijke kenmerken, Fysieke gegevens, Leefgewoonten, Psychische gegevens, Samenstelling van het gezin, Vrijetijdsbesteding en interessen, Lidmaatschappen, Gerechtelijke gegevens, Consumptiegewoonten, Woningkenmerken, Gegevens betreffende de gezondheid, Opleiding en vorming, Beroep en betrekking, Rijksregisternummer / Identificatienummer van de sociale zekerheid, Raciale of etnische gegevens, Gegevens over het seksuele leven, Politieke opvattingen, Lidmaatschap van een vakvereniging, Filosofische of religieuze overtuigingen, Beeldopnamen, Geluidsopnamen, Genetische gegevens, Biometrische gegevens en Locatiegegevens vastleggen buiten eventuele ip-adres gegevens die we in het kader van voorkomen fraude noodzakelijk achten en waarbij we deze gegevens met overheidsinstanties moeten en kunnen delen op aanvraag. 


Doneren

Het is mogelijk om via onze website te doneren aan Stichting Donateursbelangen. In de regel lijkt dit anoniem maar bij een online bankoverboeking via het betaalverzoek deelt u altijd uw naam en IBAN-rekeningnummer met ons. De nadruk ligt hierbij op het ontvangen van persoonsgegevens, want we verwerken deze gegevens verder niet om bepaalde (groepen) donateurs gericht te benaderen. Uw persoonsgegevens worden dus NIET opgeslagen in systemen van Stichting Donateursbelangen bij donaties. De transactiegegevens staan in uw eigen en onze bankomgeving van de desbetreffende bank die u en wij hiervoor gebruiken.


Beslissingsbevoegdheid

U hebt beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de gegevens die wij verzamelen. Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Maar als u ervoor kiest om geen gegevens over te dragen die nodig zijn om lid te worden bij Donateursbelangen of uw fondsenwervende organisatie aan te melden als participant dan kunt u de dienst mogelijk niet gebruiken.


Beveiliging

Stichting Donateursbelangen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


Website

Onze website plaatst alleen cookies als u dat aangeeft en dan nog zullen wij dit tot een minimum beperken. In onze websitestatistieken wordt alleen bijgehouden hoe vaak een bepaalde pagina bezocht wordt. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat.


Op een aantal onderdelen van de website, bijvoorbeeld waar YouTube-filmpjes of Twitter berichten worden getoond, kunt u nog wel third-party cookie aantreffen. Deze kunnen wij (nog) niet blokkeren. We adviseren u een adblocker te gebruiken.


Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens in onze systemen zolang dit nodig is voor de relevante activiteit. Zodra u ons verzoekt niet meer via bepaalde kanalen te communiceren, zullen we uw gegevens verwijderen. E-mailverkeer wordt geautomatiseerd na 5 jaar verwijderd uit onze systemen.


Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan gestuurd worden naar info@donateursbelangen.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek reageren. Daarnaast kunt u zelfstandig via zelfservice uw abonnement op onze nieuwsbrief onder aan de nieuwsbrief opzeggen.


Mocht u van mening zijn dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving, dan horen wij dat graag. U kunt hierover ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via hun klachtpagina.


Onze gegevens

https://www.donateursbelangen.nl is een website van Stichting Donateursbelangen.

Stichting Donateursbelangen is als volgt te bereiken:

E-mail: info@donateursbelangen.nl

Contactformulier

RSIN-nummer: 810193759

KvK-nummer: 17137130.


Laatste wijzigingsdatum: 22 augustus 2022

We kunnen dit statement te allen tijde bijwerken om enige aanpassingen in de gegevens-beschermingswetgeving of andere wetgeving na te komen. Als er meer wijzigingen op dit statement zijn, worden die op deze pagina gepubliceerd.