Onze ambities

1. Behartiging belangen donateurs

Het behartigen van de donateursbelangen waarbij het voor de donateur belangrijk is dat de privacy gewaarborgd is en dat een vast donateurschap simpel en eenvoudig op te zeggen is via een paar kliks op een website. meer info »

2. Kennisbank goede doelen sector

Stichting Donateursbelangen deelt via de kennisbank goede doelen sector zoveel mogelijk informatie met donateurs waarbij er vanuit de belangen van donateurs gekeken wordt naar verschillende onderwerpen. meer info »

3. Lid Commissie Normstelling

Stichting Donateursbelangen heeft als ambitie lid te worden binnen de Commissie Normstelling CBF-erkende goede doelen of zitting te nemen in de stuurgroep. Dit omdat de belangen van donateurs op dit moment onvoldoende behartigd worden. meer info »

4. Promoten transparante organisaties

Die organisaties, waaronder Nederlandse donatieplatformen, die de donateursbelangen behartigen promoten en ondersteunen door ze een podium te geven. meer info »

5. Gelijk speelveld-principe & samenwerking

Er is sprake van een gelijk speelveld-principe als alle spelers evenveel kansen hebben om te slagen in de non-profit sector en iedereen het spel speelt volgens dezelfde regels. Daarbij is het ook belangrijk dat externe factoren geen invloed hebben op de spelers. meer info »

6. Privacy versus anti witwas / terrorismefinanciering

De privacy van donateurs is meer en meer in het geding onder wet- en regelgeving m.b.t. anti witwas en terrorismefinanciering regelgeving die ook belangrijk is maar waarbij dit niet ten koste van de privacy van donateurs mag gaan. meer info »

7. Promoten kostenbesparende programma's

Het is in het belang van de donateur dat goede doelen zo laag mogelijke kosten maken. Stichting Donateursbelangen promoot kostenbesparende donatieprogramma's zoals en onder andere Techsoup Nederland. meer info »

8. Toegang tot banken en verschillende betaalmethoden

Het is in het belang van de donateur dat er geld gedoneerd kan worden via alle mogelijke betaalvormen waaronder paypal, creditcard en cryptocurrencies en waarbij er sprake is van consumentenbescherming. Non-profits moeten de mogelijkheid hebben en houden een bankrekening bij iedere bank te openen. meer info »

9. Samenwerking en partners

Stichting Donateursbelangen wil samenwerken met diverse partijen die aan een kwalitatief goede en transparante goededoelensector werken waarbij er donateurgericht gewerkt wordt. meer info »

Onze kernwaarden

 • Stichting Donateursbelangen opereert volledig onafhankelijk.
 • Stichting Donateursbelangen streeft ethische en donateurgerichte fondsenwerving in het belang van de donateur na.
 • Stichting Donateursbelangen maakt zich sterk voor een eerlijke, respectvolle, integere en transparante goede doelen sector waarin de belangen van donateurs behartigd worden. Noch in het bestuur, noch in andere organen, zitten mensen die belang hebben bij fondsenwervende activiteiten. 
 • Stichting Donateursbelangen zal ook zelf eerlijk, respectvol, integer en transparant acteren maar daar waar nodig zaken duidelijk benoemen.
 • Stichting Donateursbelangen heeft een meldpunt waar donateurs klachten over aangesloten goede doelen bij Donateursbelangen kunnen indienen. Deze klachten zullen individueel bekeken en besproken worden met de desbetreffende fondsenwervende organisatie waarover een klacht is binnengekomen.  
 • Stichting Donateursbelangen functioneert als vraagbaak ten behoeve van objectieve voorlichting aan het geefpubliek in Nederland. Dit doen wij door middel van onze website.
 • Stichting Donateursbelangen draagt bij aan het bevorderen van een gunstig geefklimaat in Nederland door middel van belangenbehartiging donateurs.


Het team

Stichting Donateursbelangen hanteert het zogenaamde "lean and mean" principe binnen haar organisatie. Dit betekent dat we een slanke (geringe omvang) organisatiestructuur hebben die is ontworpen om doelgericht voor donateursbelangen op te komen en om meerwaarde voor fondsenwervende organisaties in de non-profit sector te creëren met minder middelen dan een traditionele organisatiestructuur. We hebben daarnaast omdat we een stichting zijn geen winstoogmerk. 


Maak kennis met ons team dat opkomt voor de belangen van donateurs in Nederland en ethische en donateurgerichte fondsenwerving nastreeft.

Vrijwilliger?

Wil je als vrijwilliger een bijdrage leveren aan donateursbelangen? Neem contact met ons op. 

Statuten

Onze statuten zijn via deze link in te zien en te downloaden.

Strategisch Beleidsplan 2022-2025

Ons strategisch beleidsplan is via deze link in te zien.

Onze roadmap

Roadmap Stichting Donateursbelangen 2022-2024


2022 kwartaal 1: Kennis rondom non-profit sector opdoen en delen


 • Het is belangrijk om te weten waar we het over hebben als we over de non-profit sector spreken. De kennis die we opdoen delen we via onze website. Hierdoor krijgen gevers een volledig beeld van de non-profit sector in Nederland


2022 kwartaal 2: Kijken door een donateursbril + bewustwording 


 • Het is belangrijk om te weten waar we het over hebben als we over donateursbelangen spreken waarbij het belangrijk is binnen de non-profit sector bewustwording te creeren voor de belangen van donateurs. 


2022 kwartaal 3+4: Donateursbelangen bespreekbaar maken binnen CBF/GDN/Commissie Normstelling


 • Met de stakeholders binnen de zelfregulerende non-profit sector in gesprek zijn met betrekking tot individuele belangen van donateurs. 


2023 kwartaal 1: Erkenning vanuit de sector dat er zaken beter kunnen


 • Naar buiten toe erkenning vanuit de stakeholders binnen de zelfregulerende non-profit sector dat zaken inderdaad beter kunnen in de non-profit sector als het gaat om donateursbelangen en de rechten van donateurs. 


2023 kwartaal 2+3+4: Ondersteunen non-profit sector in de (weg naar) transitie 


 • De stakeholders binnen de zelfregulerende non-profit sector helpen bij de (digitale) transitie waarbij meer en meer donateurs keuzevrijheid genieten en zelfstandig wensen en voorkeuren kunnen beheren via de websites van goede doelen. 


Onze historie

Via deze link kun je de historie van onze stichting nalezen en zien wat wij in de afgelopen 20+ jaar voor donateursbelangen gedaan hebben.

Jaarrekeningen

Contact

Stichting Donateursbelangen

Pinksterbloem 3

5411 TZ Zeeland (Noord Brabant)

Kamer van Koophandel: 17137130

(e): info@donateursbelangen.nl

(w): www.donateursbelangen.nl


E-mails worden binnen 1 werkdag beantwoord en is de manier om in contact te komen of contact op te nemen met Stichting Donateursbelangen naast de contactformulieren op de website.