Samen het donateursvertrouwen versterken

Moreel kompas non-profit sector


Verklaring Gewenst Gedrag Donateursbelangen


De Verklaring Gewenst Gedrag Donateursbelangen (VGGD) helpt bij het versterken van het vertrouwen tussen gevers en goede doelen. Fondsenwervende organisaties zoals goede doelen, donatieplatformen en (toe)leveranciers laten via het ondertekenen van de de Verklaring Gewenst Gedrag Donateursbelangen zien dat zij donateurgerichte fondsenwerving toepassen op basis van het moreel kompas fondsenwerving.


Moreel kompas fondsenwerving

Aansluiten als participant


Jouw fondsenwervende organisatie mag de DonateursBelangen-Badge voeren op uitingen als het voldoet aan het moreel kompas fondsenwerving zoals opgesteld door Stichting Donateursbelangen. Fondsenwervende organisaties kunnen zich aansluiten als participant Donateursbelangen door de Verklaring Gewenst Gedrag Donateursbelangen na te leven en te ondertekenen.

Definitie donateurgericht

Donateurgericht betekent in het kort: Rekening houden met de wensen en voorkeuren van donateurs.


Uitgebreider: Door donateurgericht te werken geldt dat op basis van voorkeuren door de donateur in- en/of aangegeven is hoe de donateur benaderd mag worden, de privacy te waarborgen is door de donateur, via welke betaalmogelijkheden de donateur kan doneren en transparantie over hoe het gedoneerde geld efficiënt aangewend wordt door de ontvangende partij voor haar doelstelling. Fondsenwerving voor goede doelen moet altijd uitgevoerd worden op een manier die legaal, open, eerlijk en respectvol is naar donateurs.

Image alt

Wij streven naar een goede balans tussen belangen van donateurs en fondsenwervers in de goede doelen wereld op de lange termijn zoals het plaatje hierboven aangeeft. Op dit moment geldt dat de belangen van donateurs nog onvoldoende behartigd worden en de weegschaal naar onze mening doorslaat naar de kant waar de belangen van fondsenwervende organisaties staan. Doordat meer en meer fondsenwervende organisaties het onderstaande gewenste gedrag donateursbelangen zullen gaan volgen verwachten we deze balans de komende jaren te gaan bereiken in de goede doelen sector.

Gewenst gedrag = donateurgericht werken

Via het moreel kompas non-profit sector verklaart een fondsenwervende organisatie zich dienstbaar op te stellen richting donateurs.

Een fondsenwervende organisatie verklaart:

Het gewenst gedrag opgesteld door Stichting Donateursbelangen en ondertekend door fondsenwervende organisaties zorgt voor eerlijkheid, openheid en respect tussen fondsenwervers en het gevende publiek (donateurs) waarbij er sprake is van ethische en donateurgerichte fondsenwerving.

Definitie donateurgericht: Rekening houden met de wensen en voorkeuren van donateurs. Uitleg: Door donateurgericht te werken geldt dat op basis van voorkeuren door de donateur in- en/of aangegeven is hoe de donateur benaderd mag worden, de privacy te waarborgen is door de donateur, via welke betaalmogelijkheden de donateur kan doneren en transparantie over hoe het gedoneerde geld efficiënt aangewend wordt door de ontvangende partij voor haar doelstelling. Fondsenwerving voor goede doelen moet altijd uitgevoerd worden op een manier die legaal, open, eerlijk en respectvol is naar donateurs. Het moet voor de donateur mogelijk zijn in te stellen of aan te geven hoe er met hem gecommuniceerd mag worden. Zie dit voorbeeld als best practise: Niet alle fondsenwervende organisaties hebben bovenstaande op de rit om dit vanuit een [Mijn donateur] omgeving te laten beheren. Zolang de donateur maar aan mag en kan geven hoe er wel/niet contact opgenomen mag worden en de fondsenwervende organisatie zich hier aan houdt geldt dat het gewenste gedrag nageleefd wordt.

Dat zij de Verklaring Gewenst Gedrag Donateursbelangen, de VGGD, van Stichting Donateursbelangen ondertekend heeft en het certificaat VGGD plus DonateursBelangen-Badge ontvangen heeft vanuit Stichting Donateursbelangen. Als fondsenwervende organisatie maak je een individuele en specifieke pagina aan op de eigen website die uitleg geeft dat de organisatie aangesloten is bij Stichting Donateursbelangen en de Verklaring Gewenst Gedrag Donateursbelangen ondertekend heeft en uitleg geeft aan donateurs hoe zij gratis deelnemer kunnen worden bij Stichting Donateursbelangen als donateur waarbij dus wordt verklaard dat jullie als fondsenwervende organisatie donateurgericht te werk gaan. Ter info: deze pagina moet vanuit de navigatie te benaderen zijn.

Als fondsenwervende organisatie maak je een individuele en specifieke pagina aan op de eigen website die uitleg geeft dat de organisatie aangesloten is bij Stichting Donateursbelangen en de Verklaring Gewenst Gedrag Donateursbelangen ondertekend heeft en uitleg geeft aan donateurs hoe zij gratis deelnemer kunnen worden bij Stichting Donateursbelangen als donateur waarbij dus wordt verklaard dat jullie als fondsenwervende organisatie donateurgericht te werk gaan. Ter info: deze pagina moet vanuit de navigatie te benaderen zijn.

Tijdens het doneren (betalen) wordt aan de donateur (tekstueel of in woord) duidelijk gemaakt hoeveel van zijn betaling daadwerkelijk netto bij de ontvangende partij terechtkomt. Voor een goed doel geldt dus dat aan de donateur aangegeven wordt hoeveel het goede doel daadwerkelijk netto van de transactie op de bankrekening ontvangt of welke (transactie)kosten er van de donatie afgaan. Voor een donatieplatform geldt dat aan de donateur aangegeven wordt tijdens het doneren hoeveel netto de ontvangende partij (goed doel of particulier) van de transactie op de bankrekening ontvangt en wat er naar het platform gaat. Transparantie tijdens het doneren (tijdens het daadwerkelijk betalen) met betrekking tot gedoneerde bedragen in euro’s moet dus minimaal geboden worden. Daarnaast moeten goede doelen op hun website aangeven hoe dit netto ontvangen bedrag besteed wordt. CBF-erkende goede doelen kunnen hierbij de indeling toepassen die op het erkenningsrapport staat: • Maatschappelijk doel xx% • Beheer en administratie xx% • (Fondsen)werving xx% Waarbij dit gezamenlijk 100% moet zijn zodat een donateur weet hoeveel geld van zijn netto donatie naar het maatschappelijke doel, het beheer en administratie van de organisatie en (fondsen)werving gaat. Voor die fondsenwervende organisaties die geen CBF-erkenning hebben raden we aan dezelfde indeling aan of beter de CBF-erkenning aan te vragen waardoor je dit direct openbaar moet en kunt maken.

Donateurs krijgen binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie op een eventuele vraag met betrekking tot een donateurschap op de door de donateur gewenste manier waarmee de vraag gesteld is of op basis van de donateur aangegeven communicatie voorkeuren. Daarnaast moet het voor de donateur mogelijk zijn in te stellen of aan te geven hoe er met hem gecommuniceerd mag worden. Zie dit voorbeeld als best practise: Niet alle fondsenwervende organisaties hebben bovenstaande op de rit om dit vanuit een [Mijn donateur] omgeving te laten beheren. Zolang de donateur maar aan mag en kan geven hoe er wel/niet contact opgenomen mag worden en het goede doel of het platform zich hieraan houdt geldt dat het gewenste gedrag nageleefd wordt.

In het beginsel is een donatie een gift zonder tegenprestatie opgestart en uitgevoerd door een donateur. Als fondsenwervende organisatie spreek je diegene die een bijdrage levert aan je organisatie op de juiste manier aan. Zo kun je probleemloos loterijen organiseren of lidmaatschappen toepassen in de strategie maar behoor je deze personen (leden/loterijspelers) niet te benaderen als donateur. Deze personen zullen aangesproken moeten worden als lid van X of deelnemer aan loterij X. Dit omdat er tegenover de betaling een tegenprestatie wordt geleverd en bij lidmaatschappen een lid een tegenprestatie verwacht en bij een loterij de particuliere belangen (het willen winnen van een (geld)prijs) worden behartigd in tegenstelling tot het algemeen belang. We kunnen dus spreken van donateurs (ontvangsten zonder tegenprestatie via donaties, nalatenschappen, etc.), leden (ontvangsten met tegenprestatie) en loterijdeelnemers (ontvangsten met tegenprestatie) m.b.t. inkomsten voor goede doelen. Als goede doel zal men op de juiste manier de achterban aanspreken. Als voorbeeld: - Beste donateur x, - Beste lid x, - Beste loterijdeelnemer x. Het mixen van deelname aan bepaalde programma’s en dit als donatie zien waarbij de persoon als donateur aangesproken wordt moet voorkomen worden zodat het voor de persoon in kwestie die geld geeft duidelijk is tot welke categorie hij/zij behoort vanuit een fondsenwervingsperspectief.

Een fondsenwervende organisatie biedt binnen 3 kliks op de eigen website de donateur de mogelijkheid een vast donateurschap eenvoudig op te zeggen. Nog beter is het aanbieden aan een donateur zijn/haar donatie in te zien en te wijzigen door middel van een [Mijn xxxxx] omgeving. Indien er geen [mijn xxxxxx] omgeving is geen dan minimaal hoe een vast donateurschap in te zien, te wijzigen of op te zeggen is via minimaal een werkend e-mailadres. Ter info: deze pagina met uitleg moet vanuit de navigatie te benaderen zijn.

Dat zij de privacy van de donateur waarborgt en minimaal voldoet aan de AVG/GDPR privacywetgeving. Biedt daarnaast de donateur de mogelijkheid aan te geven hoe hij/zij wel/niet benaderd wil worden door jullie als fondsenwervende organisatie. Zoals bij gewenst gedrag punt 2 en 5 uitgelegd is. Bij voorkeur raden we aan anoniem doneren binnen wet- en regelgeving aan te bieden zodat de donateur proactief zelf de privacy kan beschermen of anders via voorkeuren aan kan geven hoe de donateur dus wel/niet benaderd mag worden via een [Mijn xxxxx] omgeving. Of via uitleg hoe een donateur aan kan geven wel/niet benaderd te willen worden waarbij dit binnen 5 werkdagen door de fondsenwervende organisatie doorgevoerd wordt.

iDeal is een betaalvorm ZONDER consumentenbescherming. Dit is een onomkeerbare betaling waarbij de donateur niet zelf de betaling kan terugdraaien. Biedt dus als fondsenwervende organisatie niet alleen doneren via contant geld of iDeal aan maar ook minimaal betaalvormen met consumentenbescherming waaronder incasso's (doorlopende machtigingen), CreditCard, PayPal, etc.

Contant geld doneren moet minimaal mogelijk blijven via onder andere de deur-aan-deur collectes. Die fondsenwervende organisaties die aan de deur collecteren moeten dus de mogelijkheid blijven(d) aanbieden contant geld te doneren waarbij er niet langer en alleen via digitale betaalmethoden gedoneerd mag worden door de donateur in kwestie. Je hoeft als fondsenwervende organisatie dus niet proactief zelf de mogelijkheid te bieden contant geld te doneren maar indien een donateur contant geld aanbiedt waarbij dit fysiek in ontvangst genomen kan worden moet dit wel ondersteund blijven worden. Contant doneren is binnen wet- en regelgeving nog steeds mogelijk en moet je als organisatie dus minimaal bij een deur-aan-deur collecte accepteren en als iemand dit je fysiek op locatie aanbiedt.

Alle partijen in de goede doelen sector die aan fondsenwerving doen mogen geen verbonden sluiten of allianties aangaan omwille van een gemeenschappelijk voordeel waarbij de toegang tot de goede doelen sector of bepaalde programma's alleen voorbehouden is aan een kleine groep goede doelen. Samengevat: Toegang tot de goede doelen sector of fondsenwervende programma's mag niet belemmerd worden voor andere of nieuw toetredende partijen. Ga dus geen afspraken aan met partijen waarbij er een alleenrecht binnen een bepaald onderwerp in de goede doel sector voor jullie organisatie ontstaat. Iedereen moet datgene wat jullie als organisatie doet ook kunnen doen ondanks het gevaar van copy cats. Het staat iedereen vrij om eigen onafhankelijke wijze invulling te geven aan goed doen voor een betere wereld via een KvK ingeschreven organisatie.

DonateursBelangen Badge

Fondsenwervende organisaties die het moreel kompas onderschrijven, aangeven donateurgericht te werken en de jaarlijkse bijdrage hebben betaald (€ 99,95) kunnen via de DonateursBelangen-Badge aan donateurs laten zien dat er donateurgericht gewerkt wordt.

Participerende fondsenwervende organisaties

Laten jullie net als onderstaande non-profitorganisaties zien dat donateurgericht werken in jullie DNA zit en er rekening gehouden wordt met de wensen en voorkeuren van donateurs?

Klik op onderstaande button voor een overzicht van alle fondsenwervende organisaties die de Verklaring Gewenst Gedrag Donateursbelangen ondertekend hebben, donateurgericht werken en de jaarlijkse bijdrage Donateursbelangen betaald hebben.