Een klacht indienen als goed doel

Meldpunt ongewenst gedrag collega fondsenwervende organisaties

Stichting Donateursbelangen onderzoekt klachten over fondsenwervende organisaties aangedragen door collega fondsenwervende organisaties op basis van het gelijk speelveld principe.

Hoe een klacht indienen?


Je kunt als fondsenwervende organisatie een klacht indienen over een andere fondsenwervende organisatie via ons online klachten formulier hieronder.


Als je problemen ondervindt bij het invullen van ons formulier, kun je contact met ons opnemen via e-mail info@donateursbelangen.nl waarin je duidelijk maakt wat je hebt geconstateerd.

Wat we kunnen onderzoeken


We kunnen jullie zorgen met betrekking tot fondsenwervende organisaties onderzoeken. Denk hierbij en voornamelijk aan:


  • Het gelijk speelveld principe
  • Geldt dat jullie fondsenwervende organisatie door een collega fondsenwervende organisatie buitenspel wordt gezet doordat via stemrecht in een bepaald programma het jullie onmogelijk wordt gemaakt toe te treden? Laat het ons weten.
  • Overige zaken
  • Constateren jullie iets anders? Laat het ons weten.


Bovenstaande moet wel in relatie tot donateursbelangen staan. Wat geconstateerd is moet nadelig voor de individuele particulier donateurs zijn.


Voordat je een klacht bij ons indient


We vragen je een klacht in te dienen bij de desbetreffende fondsenwervende organisatie waarover jij je zorgen maakt voordat je contact opneemt met Stichting Donateursbelangen. Dit geeft de organisatie zelf de kans om op de klacht te reageren en is vaak de snelste manier om gezamenlijk tot een oplossing te komen.


Je dient de organisatie doorgaans 1 werkweek de tijd te geven om te reageren. Als je helemaal niets hoort, controleer dan of ze jouw klacht hebben ontvangen voordat je contact met ons opneemt. Je kunt jouw klacht bij ons voorleggen als je niet tevreden bent met de reactie of als je binnen 1 werkweek niets hoort van de fondsenwervende organisatie. De reactie zal ook helpen bij het duidelijk maken wat jullie geconstateerd hebben.

Waar gaat jouw klacht over?


Beantwoord onderstaande vragen en wij gaan kijken of wij jullie fondsenwervende organisatie kunnen helpen en bijstaan bij jullie klacht over een andere fondsenwervende organisatie.

Bedankt voor het insturen van jouw klacht. Wij gaan er naar kijken en je kunt binnen 3 werkdagen een reactie verwachten.