Een klacht indienen als donateur

Meldpunt ongewenst gedrag fondsenwervende organisaties.

Stichting Donateursbelangen onderzoekt klachten over fondsenwervende organisaties die niet door de organisaties zelf kunnen worden opgelost na overleg met jou als donateur. Dit doen we door na te gaan of deze organisaties het gewenst gedrag donateurgerichte fondsenwerving naleven.

Hoe een klacht indienen?


Je kunt een klacht indienen via ons online formulier hieronder. Als je problemen ondervindt bij het invullen van ons formulier, kun je contact met ons opnemen via e-mail klacht@donateursbelangen.nl.

Wat we kunnen onderzoeken


We kunnen jouw zorgen met betrekking tot fondsenwervende organisaties onderzoeken. Denk hierbij aan:


  • Misleidende of buitensporige verzoeken om donaties te doen
  • Respectloos is geweest of jou oneerlijk heeft behandeld bij het doen of intrekken van een donatie
  • Niet transparant of open is over de relatie die zij heeft met jou als donateur of een derde partij
  • Heeft jouw wensen of voorkeuren niet gerespecteerd hoe jij wel of juist niet benaderd wil worden
  • Jouw privacygegevens niet laat verwijderen of inzien
  • Een klacht die je hebt ingediend over fondsenwerving niet correct heeft afgehandeld


Hulp bij geen collectanten aan de deur stickers of hoe een vast donateurschap op te zeggen kun je via deze externe bronnen ontvangen.


Voordat je een klacht bij ons indient


We vragen je een klacht in te dienen bij de desbetreffende fondsenwervende organisatie waarover jij je zorgen maakt voordat je contact opneemt met Stichting Donateursbelangen. Dit geeft de organisatie zelf de kans om op de klacht te reageren en is vaak de snelste manier om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Het helpt de organisatie ook om haar dienstverlening te verbeteren.


Je dient de organisatie doorgaans 1 werkweek de tijd te geven om te reageren. Als je helemaal niets hoort, controleer dan of ze jouw klacht hebben ontvangen voordat je contact met ons opneemt. Je kunt jouw klacht bij ons voorleggen als je niet tevreden bent met de reactie of als je binnen 1 werkweek niets hoort van de fondsenwervende organisatie.

Waar gaat jouw klacht over?


Beantwoord onderstaande vragen en wij gaan kijken of wij je kunnen helpen bij jouw klacht.

Bedankt voor het insturen van jouw klacht. Wij gaan er naar kijken en je kunt binnen 3 werkdagen een reactie verwachten.