Een donatie is een gift

Een donatie is een gift en een gift is een bijdrage uit vrijgevigheid. Er staat geen rechtstreekse tegenprestatie van u tegenover. U kunt een gift en dus een donatie als een cadeau zien. Deze zijn dan ook in de meeste gevallen onomkeerbaar. Als u dus geld doneert aan een goed doel via de website (donatiemodule) of een donatieplatform geldt in 99% van de gevallen dat dit normaal gesproken een onomkeerbare gift is. Het is aan de non-profit of het platform om te bepalen of ze uw gift op aanvraag terugstorten. 


Stopzetten gift

Stichting Donateursbelangen geeft u hieronder tips hoe u er zelf voor kunt zorgen dat u meer kans op teruggave van uw gift heeft als blijkt dat de ontvangende partij niet datgene doet op basis waarvan en waarom u de gift heeft gedaan. 

Vaste donatie via doorlopende machtiging (incasso) stopzetten, intrekken of storneren


Als u doneert via een eenmalige of doorlopende SEPA machtiging dan kunt u deze zelf intrekken via uw bankomgeving.


Voor vaste donateurs geldt dat het slim is om eerst simpel op te zeggen bij het goede doel. Zoek op de website naar de optie opzeggen en volg de instructies. Echter geldt dat sommige goede doelen je vaste donateurschap alleen telefonisch laten opzeggen en niet via e-mail, een opzegformulier of anders. Wil je niet bellen als donateur met een goed doel om op te zeggen trek de donatie dan gewoon zelf in.


Gebruikt u een bank waarbij het NIET mogelijk is een incasso terug te draaien dan geldt dat u de bank meestal kunt bellen om de incasso van de machtiging terug te laten draaien en de machtiging op te zeggen. Lukt ook dat niet dan geldt dat u een INTREKKEN MACHTIGING - RODE KAART kunt gebruiken en opsturen naar de desbetreffende non-profit. 


Het is altijd verstandig een kopie van het intrekken van de machtiging in en voor uw eigen administratie te bewaren en de incasseerder te vragen om een bevestiging dat uw machtiging is ingetrokken.

Betaalmethoden CreditCard & PayPal


Als u doneert via de betaalmethoden CreditCard of PayPal geldt dat u in de meeste gevallen consumentenbescherming heeft. Mocht u als donateur zien dat een fondsenwervende organisatie geen uitvoering heeft gegeven aan datgene waaraan u gedoneerd heeft dan kunt u (binnen een bepaalde termijn) een betaling betwisten en terughalen omdat er geen uitvoering is gegeven aan datgene waaraan en waarom u gedoneerd heeft.