Gelijk speelveld-principe

Ambitie 5: Gelijk speelveld-principe


Stichting Donateursbelangen strijdt voor het gelijk speelveld-principe in de goede doelen sector. Dit om ongelijkheid binnen de Nederlands goede doelen sector tegen te gaan waarbij er allianties gecreëerd zijn of worden waarbij anderen niet via dezelfde spelregels het spel kunnen spelen.


In het kort strijden we dus voor gelijke kansen en gelijke spelregels en/of voorwaarden voor alle Nederlandse goede doelen waarbij uitsluiting voorkomen wordt.

Onderzoek gelijk speelveld-principe


Stichting Donateursbelangen doet onderzoek naar bepaalde manieren van fondsenwerven door verschillende organisaties en op basis van hoor en wederhoor stellen we onafhankelijk vast of er naar onze mening sprake is van een gelijk speelveld-principe. Zo wordt er op dit moment onderzoek gedaan naar Deur-aan-Deur fondsenwerving.