Geefkringen

Fondsenwerving via Geefkringen


Een geefkring is een vorm van participatieve filantropie waarbij groepen individuen hun eigen geld of tijd doneren aan één of meerdere goede doelen. Ze beslissen gezamenlijk aan welke liefdadigheids- of gemeenschapsprojecten ze geld of tijd doneren en proberen daarbij hun bewustzijn en betrokkenheid te vergroten in de zaken die onder het liefdadigheids- of gemeenschapsproject vallen.


Veel geefkringen doneren niet alleen hun geld maar dus ook hun tijd en vaardigheden om lokale doelen te ondersteunen. Vanuit donateursbelangen gezien is het super interessant voor particulieren om gezamenlijk zelf aan de bal te zijn en te bepalen welke organisaties donatiegelden uit een geefkring gaat ontvangen.


Echter kunnen fondsenwervende organisaties ook zelf een geefkring opzetten en zo’n geefkring als het ware kant-en-klaar aanbieden aan donateurs.


Geefkringen worden de komende jaren “hot”. Meer dan nu het geval is zal er via geefkringen meer en meer geld ingezameld worden voor goede doelen. In de huidige maatschappij willen consumenten en dus ook donateurs meer dan slechts een product of service. Ze zijn op zoek naar een ervaring.


Structurele relaties met donateurs zijn van grote waarde voor fondsenwervende organisaties. Het behouden van een donateur scheelt de organisatie gemiddeld vijf keer het bedrag aan kosten wat het anders kwijt zou zijn aan het werven van een nieuwe donateur. Het rapport van Geven in Nederland 2020 gaf het advies: ‘investeer in geefkringen’!


Als donateursbelangen vinden wij het beter als particuliere gevers vanuit eigen overtuiging een geefkring beginnen waarbij ze zelf voor 1 of meerdere goede doelen kiezen.

Aflevering #1 - Podcast Donateursbelangen - Geefkringen

In de eerste editie van de Donateursbelangen podcast spreken we met Michiel van Hardeveld over zijn initiatief Tweedekants. Een mooi voorbeeld van een geefkring die ontstaan en gestart is door een particulier en waar met het ingelegde geld van deelnemers aan deze geefkring mooie dingen worden gedaan.