Goede Doelen Nederland

CBF Toezichthouder goede doelen

Goede Doelen Nederland is een brancheorganisatie voor goede doelen en in het bijzonder de fondsenwervende organisaties in Nederland. Als afkorting wordt voor Goede Doelen Nederland GDN gebruikt in de non-profit sector.


Op de website geeft GDN aan: Goede Doelen Nederland zet zich in voor goede randvoorwaarden zodat goede doelen onafhankelijk kunnen werken in een positief maatschappelijk klimaat. Onze inzet is enerzijds dat goede doelen voldoende ruimte krijgen om een beroep te kunnen blijven doen op de steun van het publiek. Anderzijds mogen geen barrières opgeworpen worden die de geefbereidheid van het publiek aantast. 

Zelfregulerende non-profit sector in Nederland


Er is op dit moment geen officiële door de overheid aangewezen toezichthouder op goede doelen in Nederland. Wat Stichting Donateursbelangen betreft hoeft zo'n toezichthouder er ook niet per se te komen.


Binnen Nederland kennen we zelfregulering in de non-profit sector. De volgende partijen zijn actief met betrekking tot zelfregulering in de non-profit sector: CBF, Goede Doelen Nederland, Commissie Normstelling en Stichting Donateursbelangen.

Image alt

Voor meer informatie over de zelfregulering in de non-profit sector zie deze pagina.

Uitgangspunten GDN in het kader van donateursbelangen


Tijdens gesprekken die Stichting Donateursbelangen ieder kwartaal voert met het CBF en Goede Doelen Nederland blijkt dat GDN de volgende zaken direct of indirect nastreeft waarbij dit naar mening van Stichting Donateursbelangen niet altijd in het belang van donateurs is:


 • Goede doelen moeten altijd de geefvraag aan het publiek kunnen stellen
 • Fondsenwervers hoeven tijdens het doneren aan goede doelen niet te vertellen wat er netto van hun donatie daadwerkelijk op de bankrekening van het goede doel binnenkomt.
 • Er mag geen centraal register of app komen waarin bewoners op een adres of donateurs kunnen aangeven
 • of er wel/niet gecollecteerd mag worden aan de deur
 • of ze wel/niet gebeld mogen worden door goede doelen
 • etc.
 • Fondsenwervende organisaties mogen donateurs verplichten bepaalde persoonsgegevens in te laten vullen en deze gegevens op te slaan die niet direct noodzakelijk zijn om te kunnen doneren aan de organisatie
 • Ieder GDN-lid mag eigen afwegingen maken en bepalen hoe het geld inzamelt
 • Er mogen geen barrières opgeworpen worden die de geefbereidheid van het publiek aantast. 
 • Goede doelen mogen stoppen met het accepteren van contant geld als donatie aan de deur


Naast bovenstaande punten doet Goede Doelen Nederland ook veel goede dingen voor de non-profit sector en in sommige gevallen ook voor donateurs maar de belangen van fondsenwervers prevaleren waarbij naar de mening van Stichting Donateursbelangen fondsenwervende belangen nog teveel voorrang krijgen ten opzichte van donateursbelangen.


Verbeterpunten GDN m.b.t. Donateursbelangen


Waar moet volgens Donateursbelangen GDN meer rekening mee houden en in overleg met Stichting Donateursbelangen meer aandacht aan besteden richting haar leden?


 • Laat de keuze om bepaalde persoonsgegevens achter te laten aan de donateur. Maak het delen van bepaalde persoonsgegevens niet langer verplicht maar optioneel tijdens het doneren.
 • Laat alle GDN-leden donateurs online inzage geven met betrekking tot persoonsgegevens die over de donateur vastgelegd zijn.
 • Laat alle GDN-leden donateurs de mogelijkheid bieden online hun gegevens aan te passen of te bewerken waarbij het verwijderen van bepaalde persoonsgegevens gemakkelijk en eenvoudig door te voeren is.
 • Laat alle GDN-leden donateurs de mogelijkheid bieden zich gemakkelijk en snel uit te laten schrijven als donateur.
 • Laat alle GDN-leden donateurs de mogelijkheid bieden om vergeten te worden en zich volledig met alle persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Geef donateurs de mogelijkheid binnen de wet- en regelgeving anoniem te doneren.
 • Sta geen fondsenwervende methoden toe waarbij kan gelden dat de volledige donatie van een individuele donateur kan verdampen waarbij er 0 euro van deze individuele donatie naar de doelbesteding gaat. Donateurs horen het recht te hebben dat er van hun gedoneerde geld ALTIJD een gedeelte en zo niet het grootste gedeelte naar de doelbesteding van het goede doel gaat.
 • Meer keuzevrijheid voor donateurs waarbij voorkomen wordt dat bepaalde goede doelen zich een monopolie positie kunnen verwerven met betrekking tot bepaalde programma's.


Updates m.b.t. vragen gesteld aan GDN


Via ons blog houden we iedereen op de hoogte hoe we voor de belangen van donateurs opkomen. Hieronder een aantal aandachtspunten waarover wij vragen gesteld hebben aan Goede Doelen Nederland:


Meer informatie


Voor meer informatie, zie de website van Goede Doelen Nederland: goededoelennederland.nl.