Fiscaal voordelig schenken aan een goed doel

Ambitie 2: Lobby fiscaal voordelig schenken


De Belastingdienst maakt geven aan een goed doel aantrekkelijk. Daarvoor moeten de gever en het goede doel wel aan een aantal regels voldoen. Deze regels staan in de Belastingwet die in 2011 is uitgebreid met de Geefwet. De Geefwet is er gekomen om het geven aan goede doelen met extra belastingvoordelen nog aantrekkelijker te maken.


Dit klinkt fantastisch maar met veel belastingmaatregelen geldt dat er vaak aanpassingen worden gemaakt waardoor er versobering plaatsvindt en er meer regeldruk en administratieve rompslomp voor goede doelen en donateurs komt. Dit is ook het geval bij fiscaal voordelig schenken.


Voorbeeld versobering


Door in 2021 aan een ANBI te schenken kon men de giften nog aftrekken tegen een percentage van maximaal 43%. In 2022 is dit nog maar 40%. Dus een versobering van 3%.


Stichting Donateursbelangen heeft de ambitie om samen met andere partijen op te trekken en de overheid er van te doordringen dat fiscaal voordelig schenken moet blijven bestaan en dat er het liefst meer mogelijkheden komen om fiscaal voordelig te schenken. In de praktijk (b)lijkt een tegengestelde beweging gaande waarbij de overheid de mogelijkheden om fiscaal voordelig te schenken probeert te versoberen of waarbij goede doelen en/of donateurs opgezadeld worden met extra administratieve rompslomp. De zogenaamde bureaucratie.


Stichting Donateursbelangen zal met zoveel mogelijk partijen optrekken om de overheid te overtuigen geen lastigere regels te introduceren of een versobering door te voeren.

Wanneer zijn giften aftrekbaar?


Zie de ANBI pagina.