FAQ - Veel Gestelde Vragen

Heb je een vraag? We hebben antwoorden. Als je nog andere vragen hebt, neem contact met op.

In Nederland zijn er tal van organisaties die toezicht houden op de goede doelen sector. Maar al deze toezichthouders doen dit zonder dat zij een inspraak mechanisme in welke vorm dan ook vanuit donateurs hebben. Stichting Donateursbelangen komt voor de belangen van de donateur op en zal proberen meer en meer een gesprekspartner te worden bij diverse partijen en toezichthouders zodat uw belangen als donateur behartigd worden.

Klopt en daar staan wij positief tegenover. Echter geldt dat de Commissie Normstelling de normen bepaald waarop de toezichthouder, CBF, toezicht moet houden. In deze commissie zitten naar onze mening teveel partijen die juist voor de belangen van fondsenwervende organisaties opkomen en worden de belangen van donateurs onvoldoende behartigd. Meer info

Wij vinden dat donateurs die het werk van goede doelen mogelijk maken zich gratis bij een belangenclub moeten kunnen aansluiten. Wij zijn de enige organisatie die daadwerkelijk opkomt voor donateursbelangen en waarbij donateurs gratis lid kunnen worden om hun belangen behartigd te krijgen.

Via vrijwillige donaties. Hiermee kan Stichting Donateursbelangen de belangen van donateurs behartigen.

Om je als non-profitorganisatie bij Stichting Donateursbelangen aan te sluiten ondertekent jouw organisatie de Donateursbelofte. Na ondertekening ontvangt jullie non-profitorganisatie de DonateursBelangen Badge. Deze badge is tot nader order gratis voor die non-profitorganisaties die de Donateursbelofte digitaal ondertekend hebben.

In eerste instantie de website van de non-profit, donatieplatformen en toeleveranciers en daarnaast overige informatie vanuit andere bronnen.

Nee, Stichting Donateursbelangen is de enige organisatie die de DonateursBelangen Badge verstrekt op basis van de getekende Donateursbelofte.

De Donateursbelofte is precies 1 jaar geldig na afgifte aan de non-profitorganisatie. Via de website kunnen de participerende fondsenwervende organisaties gecontroleerd worden op welke datum de Donateursbelofte afgegeven is en of deze nog steeds actief en geldig is.

Via de zoekpagina kan iedereen controleren welke fondsenwervende organisaties aangesloten zijn bij Stichting Donateursbelangen als participant en of hun Donateursbelofte nog actief en geldig is. Alleen deze organisaties mogen de DonateursBelangen Badge voeren.

Nee, de Donateursbelofte en bijbehorende DonateursBelangen Badge worden uitgegeven door Stichting Donateursbelangen die geen binding met de overheid heeft en volledig onafhankelijk werkt.

Ga naar deze pagina WORD GRATIS LID

Afgaande op regeltjes in diverse kleurenboeken Nederlandse taal wellicht niet ;-) LOL. Wij hopen dat t.z.t. in De Dikke van Dale de term donateurgericht zoals hiervoor gespeld opgenomen gaat worden omdat dit in 1 woord duidelijk maakt waar het om draait bij donateursbelangen. Dus wij hopen indien dit woord verkeerd gespeld is op basis van nu geldende regels dat de regels aangepast worden en donateurgericht de enige juiste spelling in de toekomst wordt.

Wij willen volledig onafhankelijk kunnen opereren waarbij we primair voor donateurs werken en ze een stem geven zonder dat er invloed uitgeoefend kan worden vanuit fondsenwervers, brancheverenigingen of fondsenwervende organisaties. Stichting als rechtspersoon past hier het beste bij omdat we hiermee daadkrachtiger zijn en voor iedere individuele particuliere donateur kunnen opkomen. Op basis van onafhankelijk representatief onderzoek onder donateurs in Nederland door Nederlandse onderzoeksbureaus geldt dat donateurs hun stem kunnen laten gelden naast het lid kunnen worden van de online donateursbelangen community waardoor donateurs eventuele misstanden kunnen melden. De community biedt ook de mogelijkheid om discussies te starten of om vragen te stellen op basis waarvan Stichting Donateursbelangen onafhankelijk onderzoek zal doen. Als stichting kun je dus voor individuele particuliere donateursbelangen opkomen. Een vereniging is vaak minder daadkrachtig en besluitvaardig. Zeker als de leden, afgezien van de gemeenschappelijke activiteit waarvoor zij lid zijn geworden, verder een zeer uiteenlopende interesse en achtergrond hebben of waarbij leden tegenstrijdige belangen hebben. Vaak geldt dat er meerdere belangen in 1x vertegenwoordigd worden in plaats van de mogelijkheid om ieder afzonderlijk individueel belang te behartigen. Dit is bij de rechtspersoon Stichting wel en prima mogelijk. Wij vinden dat we vanuit een Stichting beter dan vanuit een vereniging de belangen kunnen behartigen van individuele particuliere donateurs. Daarnaast kunnen wij beter dan nu het geval is fondsenwervende organisaties vragen ethische en donateurgerichte fondsenwerving te gaan toepassen.

Donateursbelangen is VOOR fondsenwerving, VOOR de CBF-Erkenning en we streven graag met goede doelen, fondsenwervers en de sector naar het versterken van het vertrouwen tussen gevers en goede doelen. Bij vertrouwen geldt dat je de (individuele) donateur van juiste informatie voorziet gedurende het hele donateurschap. Dus voordat iemand donateur wordt, tijdens het donateur zijn en ook nadat iemand een donateurschap eventueel opzegt. Fondsenwervers horen rekening te houden met de vraag: Informeren wij de donateur juist en volledig en zijn wij transparant voor en tijdens het doneren zodat een individuele donateur weet hoeveel netto van zijn donatiebedrag bij ons als goed doel terechtkomt en is duidelijk voor de donateur hoe het netto ontvangen donatiegeld aangewend wordt om impact te maken en wat is deze impact dan. Algemeen vertellen hoe alle donaties gezamenlijk het verschil maken is heel goed maar individuele donateurs hebben het recht om te weten hoe hun gift uiteindelijk bij het goede doel terechtkomt en wat er mee gedaan wordt.

Stichting Donateursbelangen moet volledig onafhankelijk kunnen acteren ook naar de overheid toe. Het verkrijgen of hebben van de ANBI-status kan een afhankelijk met zich meebrengen waardoor onze onafhankelijke positie naar de overheid toe eventueel beïnvloed wordt. Dit willen wij voorkomen.

Het piepmechanisme blijkt in de praktijk het beste te werken. Zie jij een goed doel dat zich niet houdt aan de Donateursbelofte? Meld het ons en wij zullen op basis van de informatie die je verstrekt contact zoeken met het desbetreffende goede doel. Je kunt hiertoe altijd het klachtenformulier invullen door op KLACHT button te klikken.