Dossier: Betalingslandschap & betalingsverkeer

Open finance versus privacy donateurs

Wat is de kwestie?


Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) meldt dat in Europa wordt nagedacht over het nog meer delen van financiële persoonsgegevens van burgers. Dit onder de noemer van ‘open finance’. Dit kan nadelige gevolgen voor consumenten en donateurs hebben.


De suggestie wordt gewekt dat het bij open finance alleen gaat om het met toestemming van de gebruiker delen van financiële persoonsgegevens, wat de halve waarheid is. Immers, in transactiegegevens zitten niet alleen de gegevens van degene die toestemming heeft gegeven, maar ook van diens wederpartij (de ‘derde’) die van niets weet en geen toestemming heeft gegeven. 


Op deze pagina delen we externe berichtgeving over het betalingslandschap en wat de consequenties voor consumenten, non-profitorganisaties en donateurs kan zijn. Stichting Donateursbelangen is primair bezig met de belangen van donateurs en laat het aan betaalexperts en advocaten over aan te geven wat de gevolgen van 'open finance' kunnen zijn voor donateurs.

Urgentie


Nederland en Europa zijn (nog) niet klaar voor open finance, omdat databescherming nu al niet op orde is: de AVG wordt grootschalig overtreden en handhaving vindt onvoldoende plaats, onder meer omdat de toezichthouders (zoals de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens) over onvoldoende financiële middelen, handhavingsmogelijkheden en personeel beschikken. Verder zit databescherming niet in de ‘genen’ van zowel de Nederlandse als de Europese overheid, zoals uit diverse databeschermingsschandalen kan worden afgeleid.

Onderbouwing


Open finance zal nooit precies even veilig zijn als de huidige betaaltransacties, omdat meer partijen toegang hebben tot de persoonsgegevens van de consument. Meer partijen betekent een hogere kans dat één van de partijen onethisch omgaat met de verkregen data, dan wanneer het financiële verkeer wordt uitgewisseld tussen twee partijen. 

Het betalingslandschap en open finance in het nieuws


Meer en meer komen er nieuwsberichten over open finance naar buiten met de vraag of het terecht is dat er verplicht persoonsgegevens worden gedeeld bij online betaaltransacties die ook daadwerkelijk vastgelegd worden in online databases en vaak verrijkt worden om een nog beter profiel van de donateur op te bouwen.

De oplossing


Consumenten en donateurs moeten altijd baas over hun eigen persoonsgegevens zijn en blijven. Alle partijen die in het betalingslandschap een schakel zijn moeten de consument en donateur de mogelijkheid geven te bepalen welke persoonsgegevens verwerkt mogen worden en de mogelijkheid hebben deze persoonsgegevens in te zien, aan te passen en indien nodig of gewenst te verwijderen.

Word gratis lid

Ben jij donateur van een goed doel? Word gratis lid van de online donateursbelangen community en wij behartigen jouw donateursbelangen. Wij houden je via e-mail op de hoogte wat we allemaal doen en leggen uit hoe ook jij actief mee kunt doen in de online donateursbelangen community.

Bedankt voor jouw inschrijving als lid van de online donateursbelangen community