Behartiging belangen donateurs

Stichting Donateursbelangen behartigt de belangen van donateurs in Nederland. Wij vertegenwoordigen donateurs in hun relatie met een goed doel. Wij bieden fondsenwervende organisaties een Moreel Kompas aan met daarin gewenst gedragsbepalingen.

LEES MEER

Wij komen op voor uw belangen!

Belangen donateurs

Het is in het belang van de donateur die doneert aan een fondsenwervende organisatie dat:


 • de donateur juist voorgelicht wordt
 • er wordt uitgelegd wat een organisatie doet waarop besloten kan worden om te doneren.
 • er wordt aan de individuele donateur uitgelegd wat er netto van zijn donatiebedrag op de IBAN-rekening van het goede doel terechtkomt tijdens het doneren
 • er wordt aan donateurs uitgelegd hoe het donatiegeld aangewend wordt en is en welke impact er gemaakt is met het donatiegeld
 • de donateur bepaalt wat er gebeurt
 • Geven is vrijwillig. Iedere donateur heeft zelf de controle over zijn of haar persoonlijke relatie met het goede doel op basis van voorkeuren hoe hij/zij wel/niet benaderd wil worden.
 • er onafhankelijk toezicht is op fondsenwervende organisaties
 • In Nederland wordt er o.a. toezicht gehouden door het CBF op fondsenwervende organisaties.
 • er vrije keuze is voor de donateur
 • Er geen allianties gevormd worden of zijn die de keuzemogelijkheid beperken.
 • de privacy van de donateur gewaarborgd is
 • Er geen verplichte persoonsgegevens gevraagd worden tijdens het doneren die niet noodzakelijk zijn om een donatie te verwerken
 • Er geen donateursgegevens uitgewisseld of ingekocht worden door fondsenwervende organisaties onderling.
 • De donateur inzage heeft of kan opvragen welke persoonsgegevens over hem/haar zijn vastgelegd
 • De donateur zelfstandig en gemakkelijk de persoonsgegevens kan aanpassen of (laten) verwijderen
 • De donateur het recht om vergeten te worden kan uitoefenen (vergeetrecht).
 • er gelijke spelregels gelden
 • Er geen uitsluiting plaatsvindt waarbij goede doelen over andere goede doelen kunnen beslissen of ze wel of niet aan iets mee mogen doen
 • het gedoneerde geld aangewend wordt waarvoor het bedoeld is.
 • Er persoonlijk gecommuniceerd wordt met de donateur m.b.t. wat er met het geld gebeurd op basis van communicatie voorkeuren.
 • er gedoneerd kan worden via betaalmethoden met consumentenbescherming.
 • Een donateur moet niet beperkt worden in zijn of haar betaalmogelijkheden. Laat een donateur minimaal betalen via iDeal, CreditCard, PayPal, Contant geld, Cryptocurrencies
 • er gedoneerd kan worden met een wettig betaalmiddel
 • zoals en onder andere via contant geld.
 • zij inspraak hebben
 • Het is goed als donateurs inspraak hebben of krijgen in de manier waarop een goed doel haar werk doet en/of uitvoert.
 • fondsenwervende organisaties verantwoording afleggen
 • Er moet minimaal een jaarrekening en liever nog jaarverslag openbaar gedeeld worden.
 • er niet teveel regulering is
 • Meer regulering zorgt ervoor dat nieuwe initiatieven niet makkelijk kunnen instappen. Dit zal de innovatie vertragen in de goede doelen sector.
 • een vast donateurschap simpel op te zeggen is
 • Een vast donateurschap moet binnen een paar kliks vanuit de navigatie opgezegd kan worden.


Raak betrokken en doe mee!

Stichting Donateursbelangen faciliteert de online donateursbelangen community waar jij gratis lid van kunt worden. Het lidmaatschap op de donateursbelangen community betreft geen lidmaatschap in de vorm van een lidmaatschap bij een vereniging of het (ver)krijgen van zeggenschap binnen de Stichting Donateursbelangen. Wij vertegenwoordigen donateurs die gratis lid zijn geworden van de online donateursbelangen community.

Word gratis lid

Ben jij donateur van een goed doel? Word gratis lid van de online donateursbelangen community en wij behartigen jouw donateursbelangen. Wij houden je via e-mail op de hoogte wat we allemaal doen en leggen uit hoe ook jij actief mee kunt doen in de online donateursbelangen community.

Bedankt voor jouw inschrijving als lid van de online donateursbelangen community