Behartiging belangen donateurs

Stichting Donateursbelangen behartigt de belangen van donateurs in Nederland. Wij vertegenwoordigen donateurs in hun relatie met een goed doel. Wij bieden non-profitorganisaties de mogelijkheid De Donateursbelofte te ondertekenen en delen informatie over de non-profit sector via dossiers en de kennisbank.

OVER ONS

Wij komen op voor uw belangen!

Belangen en rechten donateurs bij fondsenwerving

Donateurgerichte fondsenwerving is een benadering om geld in te zamelen die donateurs inspireert om langer loyaal te blijven, gullere giften te doen en hun giften eerder van bescheiden naar genereus te verschuiven. De donateur moet echt het gevoel hebben centraal te staan waarbij rekening gehouden wordt met de wensen en voorkeuren van de donateur waardoor de donateur vertrouwen heeft en behoudt in de non-profitorganisatie waaraan gedoneerd wordt. 


Donateurgerichte fondsenwerving houdt rekening met de volgende essentiële donateursbelangen:

1. Donateurs ontvangen een snelle en relevante bevestiging na donatie


Uitleg: Indien gewenst ontvangen donateurs een snelle en relevante bevestiging (bedankje) nadat er een donatie is gedaan. Donateur heeft dus de optie aan te geven of hij/zij bedankt wil worden na een donatie.


2. Het gedoneerde geld wordt aangewend waarvoor het bedoeld is


Uitleg: donaties worden gebruikt ten behoeve van het doel en de missie van de non-profitorganisatie maar zeker en specifiek voor datgene waarvoor geld gevraagd is aan de donateur. Donaties, ongeacht de waarde ervan, worden toegewezen aan een programma, project of initiatief met een beperktere reikwijdte of aan de algehele missie van de non-profitorganisatie. Voor de donateur is duidelijk waarvoor zijn donatie gebruikt wordt.


3. Alleen strikt noodzakelijke persoonsgegevens worden verzameld


Uitleg: voor sommige donateurs is het een pijnpunt dat goededoelenorganisaties verplicht bepaalde persoonsgegevens vragen of persoonsgegevens 'verkopen', ruilen of verrijken. Als je dit als non-profit organisatie doet, geef je donateurs de kans om zich af te melden. Donateurs zullen keuzevrijheid waarderen, ook al zal slechts een klein percentage zich daadwerkelijk afmelden. Laat aan donateurs weten of jullie non-profitorganisatie persoonsgegevens deelt en/of verkoopt en/of verrijkt. Doe je dit niet dan geldt dit als een voordeel voor velen van hen! Non-profitorganisaties horen niet meer data te verzamelen dan strikt noodzakelijk. Dit betekent dat non-profitorganisaties afscheid moeten nemen van businessmodellen die het massaal verzamelen van data van donateurs als uitgangspunt hebben.


4. Donateurs bepalen hoe er gecommuniceerd mag worden


Uitleg: donateurs bepalen via communicatievoorkeuren hoe je als non-profitorganisatie mag communiceren met de donateur. Donateurs zullen waarderen dat zij zelfstandig kunnen bepalen hoe er met ze gecommuniceerd wordt. De beste oplossing is donateurs online een [mijn donateur] omgeving bieden waarop ze deze communicatievoorkeuren kunnen aangeven.


5. Donateurs ontvangen transparante informatie tijdens het geven


Uitleg: voor veel donateurs is geven een blackbox en daarom is het enorm belangrijk dat donateurs juist en volledig geïnformeerd worden tijdens het geven. 100% transparant zijn is de enige juiste weg voor fondsenwervers voor een langdurige relatie met een donateur. De donateur wordt geïnformeerd of degene die op zoek is naar donaties een vrijwilliger, medewerker van de organisatie of ingehuurd wervingsbureau is.


6. Donateurs die dit willen worden op de hoogte gehouden


Uitleg: donateurs die dit willen stellen het op prijs een rapport te ontvangen, in meetbare termen, over wat er met de laatste donatie is bereikt voordat er om een andere en nieuwe donatie wordt gevraagd. Er moet minimaal een jaarrekening en liever nog jaarverslag openbaar gedeeld.


7. Donateurs zijn geen 'pinautomaten'

 

Uitleg: donateurs zijn geen uitwisselbare, gemakkelijk vervangbare creditcards, chequeboekjes en portemonnees.


8. Donateurs zijn belangrijker dan donaties


Uitleg: donateurs die momenteel kleine donaties doen, zijn net zo interessant voor een non-profitorganisatie als donateurs die momenteel grote giften doen.


9. Vertrouwen donateurs in de organisatie is eigen verantwoordelijkheid


Uitleg: Het is aan een non-profitorganisatie om het vertrouwen van een donateur te winnen waaraan donateurs doneren. Het is de schuld van de non-profitorganisatie als donateurs dat vertrouwen niet langer hebben.


10. Het perspectief van de donateur definieert wat een "grote" gift is


Uitleg: onafhankelijk van de hoogte van een gift bepaalt de donateur zelf of dit een grote gift is. Het is niet aan een non-profitorganisatie om voor de donateur te bepalen wanneer een gift klein of groot is.


11. Donateurs moeten zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen.


Uitleg: zolang een individuele donateur het gevoel heeft niet centraal te staan, waarbij er rekening gehouden wordt met de individuele belangen van de donateur, loop je als non-profitorganisatie het risico dat de donateur zich niet gezien, gehoord of gewaardeerd voelt met de kans dat de donateur afhaakt. Daarnaast moet een donateur gemakkelijk contact op kunnen nemen om wensen kenbaar te maken.


12. De donateur bepaalt wat er gebeurt in relatie met een NPO


Uitleg: Iedere donateur heeft zelf de controle over zijn of haar persoonlijke relatie met het goede doel. Het is goed als donateurs inspraak hebben of krijgen in de manier waarop een goed doel haar werk doet en/of uitvoert.


13. Een donatie is vrijwillig en dus een gift zonder tegenprestatie


Uitleg: geven is vrijwillig. Als non-profitorganisatie mag je geen eisen stellen aan donateurs voordat zij vrijwillig een gift doen aan de organisatie. Een donatie moet altijd een gift zijn zonder verplichte tegenprestatie in welke vorm dan ook.


14. Opzeggen vast donateurschap is gemakkelijk


Uitleg: Een vast donateurschap moet simpel en binnen een paar kliks vanuit de navigatie op de website van een non-profitorganisatie opgezegd kunnen worden. Opzeggen moet net zo makkelijk zijn als het aangaan van een vast donateurschap.


15. Nee = Nee


Uitleg: Een potentiële donateur heeft het recht om geen donatie te doen. Een vaste donateur heeft het recht om een donatie op te zeggen. Een non-profitorganisatie hoort een nee als antwoord te accepteren. Een donateurbehoud afdeling binnen een non-profitorganisatie mag een poging doen om een donateur te behouden maar dit mag niet door middel van constante en meermalige contactmomenten. Een tweede keer nee betekent nee en goed doel moet stoppen met de donateur te overtuigen donateur te blijven.

 

16. Er is toezicht op goede doelen in Nederland


Uitleg: In Nederland wordt er onder andere via zelfregulering toezicht gehouden door het CBF op fondsenwervende organisaties met een CBF-Erkenning die zich vrijwillig laten controleren. Toezichthouders horen fondsenwervende organisaties te controleren op de manier waarop ze omgaan met individuele donateursbelangen.


17. Er is sprake van een gelijk speelveld in de non-profit sector


Uitleg: Er vindt geen uitsluiting plaats waarbij goede doelen over andere goede doelen kunnen beslissen of ze wel of niet aan iets mee mogen of kunnen doen.


18. Doneren via betaalmethoden met consumentenbescherming


Uitleg: Een donateur moet niet beperkt worden in zijn of haar betaalmogelijkheden. Laat een donateur via meerdere betaalvormen geven via bijvoorbeeld en onder andere iDeal, CreditCard, PayPal, Contant geld of Cryptocurrencies. De donateur zal waarderen dat er via een eigen voorkeur betaalmiddel gedoneerd kan worden.


19. Donateurs kunnen doneren via een wettig betaalmiddel


Uitleg: Onder andere contant geld is een wettig betaalmiddel in Nederland. Goede doelen die aan de deur collecteren bieden de mogelijkheid aan om contant geld te doneren aan donateurs.


20. Donateurs zijn gebaat bij innovatie


Uitleg: Meer en meer regulering zorgt ervoor dat nieuwe initiatieven niet makkelijk kunnen toetreden in de non-profit sector. Dit zal de innovatie vertragen.

Donor Bill of Rights


Bovenstaande 20 punten zijn onder andere opgesteld en gebaseerd op [The Donor Bill of Rights]

Raak betrokken en doe mee!

Stichting Donateursbelangen biedt gevers de online donateursbelangen community waar jij gratis lid van kunt worden. Het lidmaatschap op de donateursbelangen community betreft geen lidmaatschap in de vorm van een lidmaatschap bij een vereniging of het (ver)krijgen van zeggenschap binnen de Stichting Donateursbelangen. Wij vertegenwoordigen donateurs die gratis lid zijn geworden van de online donateursbelangen community.

Word gratis lid

Ben jij donateur van een goed doel? Word gratis lid van de online donateursbelangen community en wij behartigen jouw donateursbelangen. Wij houden je via e-mail op de hoogte wat we allemaal doen en leggen uit hoe ook jij actief mee kunt doen in de online donateursbelangen community.

Bedankt voor jouw inschrijving als lid van de online donateursbelangen community