Directe en indirecte kosten verbonden aan doneren

Slim geld doneren aan goede doelen waarbij jouw donatie het meeste rendeert. Bij doneren geldt dat er altijd directe en indirecte kosten gemaakt worden door het goede doel. Normaal gesproken geldt dus nooit dat er 100% van jouw donatiegeld direct bij het goede doel terechtkomt (*). Onze pagina voor niets gaat de zon op legt uit dat het runnen van een non-profitorganisatie nu eenmaal geld kost. Wij leggen graag het verschil tussen directe en indirecte kosten uit en brengen in kaart aan welke directe kosten je als donateur moet denken bij de verschillende fondsenwervingskanalen zodat je als donateur weet wat de beste methoden zijn om geld te geven waarbij er het meeste naar de doelbesteding gaat.