Dossier: Crowdfunding en donatieplatformen

Doneren aan crowdfunding acties of via platformen


Wil jij geld inzamelen voor of doneren aan een doel dat je aan het hart gaat, voor of aan iemand die het nodig heeft om met familie herenigd te worden of een levensreddende operatie moet ondergaan? Of wil jij aan een goed doel wel of niet dicht bij jou in de buurt bijdragen als donateur?


Dit kan via diverse crowdfunding websites. Wij leggen je uit waar je als donateur op moet letten bij het doneren aan zogenaamde crowdfundingacties.

Open versus gesloten donatieplatformen


Bij open crowdfunding platformen geldt dat je geld in kunt zamelen voor verschillende goede doelen of zelfs particuliere acties. Bij gesloten platformen geldt dat het platform je alleen de mogelijkheid biedt aan precies 1 partij = goede doel te doneren.

Transparantie


Het is in het belang van de donateur dat donatieplatformen transparant zijn over de werkelijke kosten die zij doorberekenen en hoe met de privacy van donateurs omgesprongen wordt.


Deze transparantie blijkt nog ver te zoeken. Je moet als donateur diep graven in de website om daadwerkelijk te weten wat er uiteindelijk bij het goede doel terecht komt.

Waar moet je op letten als donateur?


Hieronder de belangrijkste punten waar je op moet letten bij het gebruikmaken van een crowdfunding- of donatieplatform:


  • Hoeveel (transactie)kosten worden er berekend door het platform?
  • Weet je direct tijdens het doneren (en dus niet via het moeten doorspitten van de website/app) wat er van het bedrag dat je gaat betalen naar de ontvangende partij (het goede doel of particulier) gaat en hoeveel er naar het platform gaat?
  • Is het een open of gesloten platform?
  • Bij open platformen geldt dat je uit meerdere goede doelen kunt kiezen en bij gesloten platformen geldt dat het 1 platform voor precies 1 goed doel is.
  • Bij open platformen geldt dat het goede doel normaal gesproken GEEN abonnementskosten doorberekend krijgt om van het platform gebruik te mogen maken. Bij gesloten platformen worden vaker dan bij open platformen abonnementskosten en eenmalige ontwikkelingskosten doorberekend aan een goed doel. Dus het kan zijn dat de (transactie)kosten lager liggen dan bij een open platform maar je ziet als donateur NIET wat het goede doel betaalt aan de leverancier van een gesloten platform. Dit kunnen forse bedragen zijn.
  • Kan ik mijn privacy beschermen?
  • Kijk of het mogelijk is (als je dit wil) dat je ervoor kunt zorgen dat de ontvangende partij niet jouw privacy gegevens ontvangt als je doneert. Veel open platformen geven je de mogelijkheid "anoniem" te doneren waarbij alleen het platform iets weet over de door jou gebruikte betaalmethode (IBAN nummer bijvoorbeeld) zonder dat deze gegevens plus NAW-gegevens gedeeld worden met het goede doel waar je aan gedoneerd hebt.
  • Heb ik te maken met een Nederlands platform of een buitenlands platform?
  • Nederlandse platformen hebben een inschrijving bij de KvK in Nederland en hanteren in de algemene voorwaarden het Nederlands recht. Mocht je het ergens niet mee eens zijn dan heb je in ieder geval de mogelijkheid om naar een Nederlandse rechter te stappen. Bij buitenlandse platformen niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland geldt dat in het merendeel van de gevallen NIET het Nederlands recht geldt en heb je dus minder mogelijkheden.
  • Het advies vanuit Stichting Donateursbelangen is dat je het beste kunt doneren via een Nederlands platform en de buitenlandse platformen links laat liggen omdat jouw rechten daar minder gewaarborgd zijn.


Overzicht donatieplatformen

Ben jij op zoek naar een doel om aan te doneren? Via onderstaande donatieplatformen kan dit. Wij sommen daarnaast er ook nog bij op of het om een Nederlandse organisatie gaat, of het een open of gesloten platform is en of je wel of niet anoniem kunt doneren. In de toekomst zullen we alle platformen gaan benaderen en ze vragen transparanter dan nu het geval is tijdens het doneren aan te geven wat de ontvangende partij daadwerkelijk op de bankrekening gaat ontvangen en hoeveel er tijdens het doneren naar het donatieplatform of de software bouwer gaat.

Our awesome features
1
Geef.nl

⦿ Open platform met veel goede doelen ⦿ Ook voor particuliere crowdfunding ⦿ Gemakkelijk doneren via diverse betaalmethoden ⦿ Nederlands platform ingeschreven bij de KvK ⦿ Transparantie in transactiekosten tijdens betalen ⦿ Nederlandse rechtsbescherming ⦿ Eigenaar is Geef B.V. ⦿ Uitbetalingen verlopen via Stichting Derdengelden ⦿ Donatiegelden kunnen niet verdampen ⦿ Actief sinds 2007 ⦿ Persoonsgegevens worden niet gedeeld als donateur dit niet wil

Our awesome features
2
Kentaa

⦿ Gesloten platform per goed doel ⦿ Gemakkelijk doneren ⦿ NL software partij ingeschreven bij de KvK ⦿ Transparantie kosten tijdens betalen kan beter ⦿ Nederlandse rechtsbescherming via goed doel ⦿ Je doet geen zaken met Kentaa

Our awesome features
3
Whydonate.nl

⦿ Open platform met veel goede doelen ⦿ Gemakkelijk doneren via diverse betaalmethoden ⦿ Nederlands platform ingeschreven bij de KvK ⦿ Transparantie kosten tijdens betalen kan beter ⦿ Nederlandse rechtsbescherming!

Our awesome features
4
Supp.to

⦿ Open platform met veel goede doelen ⦿ Gemakkelijk doneren via diverse betaalmethoden ⦿ Nederlands platform ingeschreven bij de KvK ⦿ Transparantie kosten tijdens betalen kan beter ⦿ Nederlandse rechtsbescherming!

Our awesome features
5
GoFundMe

⦿ Open platform met veel goede doelen ⦿ Gemakkelijk doneren via diverse betaalmethoden ⦿ Buitenlands platform niet ingeschreven bij de KvK ⦿ GEEN transparantie kosten tijdens betalen ⦿ Geen Nederlandse en 0 rechtsbescherming! ⦿ Niet helder wat er met jouw privacy gedaan wordt ⦿ Voorwaarden geven aan: u stemt ermee in dat alle geschillen tussen u en ons of een van onze functionarissen, directeuren of medewerkers die in hun capaciteit als zodanig (ongeacht of bij een dergelijk geschil een derde partij betrokken is) met betrekking tot uw relatie met ons, met inbegrip van maar niet beperkt tot geschillen gerelateerd aan deze gebruiksvoorwaarden, uw gebruik van de diensten en/of rechten van privacy en/of publiciteit, worden opgelost door bindende, individuele arbitrage en u en wij hierbij uitdrukkelijk afzien van juryrechtspraak. ⦿ Advies aan NL donateurs: links laten liggen!

Our awesome features
6
Steunactie.nl

⦿ Open platform met weinig goede doelen of landingspagina per goed doel ⦿ Gemakkelijk doneren via diverse betaalmethoden ⦿ Nederlands platform ingeschreven bij de KvK ⦿ Transparantie kosten tijdens betalen kan beter ⦿ Nederlandse rechtsbescherming

Our awesome features
7
DondeerDoel.nl

⦿ Open platform met weinig goede doelen ⦿ Gemakkelijk doneren via diverse betaalmethoden ⦿ Nederlands platform ingeschreven bij de KvK ⦿ Transparantie kosten tijdens betalen kan beter ⦿ Nederlandse rechtsbescherming

Our awesome features
8
DoneerActie.nl

⦿ Open platform met weinig goede doelen ⦿ Gemakkelijk doneren via diverse betaalmethoden ⦿ Nederlands platform ingeschreven bij de KvK ⦿ Transparantie kosten tijdens betalen kan beter ⦿ Nederlandse rechtsbescherming ⦿ Moeilijk persoonlijk contact mee te krijgen

Our awesome features
9
Pifworld

⦿ Gesloten platform met meerdere goede doelen ⦿ Niet voor particuliere crowdfunding ⦿ Gemakkelijk doneren via diverse betaalmethoden ⦿ Nederlands platform ingeschreven bij de KvK ⦿ Transparantie kosten tijdens betalen kan beter ⦿ Nederlandse rechtsbescherming

Our awesome features
10
Getfunded.nl

⦿ Open platform met meerdere goede doelen ⦿ Gemakkelijk doneren via diverse betaalmethoden ⦿ Nederlands platform ingeschreven bij de KvK ⦿ Transparantie kosten tijdens betalen kan beter ⦿ Nederlandse rechtsbescherming

Our awesome features
11
Givt

⦿ Smartphone app met meerdere goede doelen ⦿ Doneren alleen mogelijk via incasso ⦿ Nederlandse organisatie ingeschreven bij de KvK ⦿ Transparantie kosten tijdens betalen kan beter ⦿ Nederlandse rechtsbescherming

Our awesome features
12
Facebook Fundraising

⦿ Open platform met veel goede doelen ⦿ Via creditcard en geen iDeal betaalmethode ⦿ Buitenlands platform niet ingeschreven bij de KvK ⦿ Transparantie kosten tijdens betalen kan beter ⦿ Geen Nederlandse rechtsbescherming! ⦿ Advies aan NL donateurs: links laten liggen!

Our awesome features
13
Time To Give

⦿ Open platform met CBF-Erkende goede doelen ⦿ Niet voor particuliere crowdfunding ⦿ Alleen doneren via iDeal ⦿ Nederlands platform ingeschreven bij de KvK ⦿ Transparantie m.b.t. transactiekosten in orde ⦿ + 5% kosten die naar het platform gaan ⦿ Nederlandse rechtsbescherming ⦿ Uitgaande geldstroom niet heel helder nog. ⦿ Eigenaar is Time To Give B.V. ⦿ Uitbetalingen verlopen via een Stichting ⦿ Persoonsgegevens worden niet gedeeld ⦿ Actief sinds april 2022

Our awesome features
14
Goodplace

⦿ Donatie APP met goede doelen ⦿ Niet voor particuliere crowdfunding ⦿ Nederlands platform ingeschreven bij de KvK ⦿ Transparantie kosten tijdens betalen kan beter ⦿ 5% kosten die naar het platform gaan ⦿ Nederlandse rechtsbescherming ⦿ Uitgaande geldstroom niet heel helder nog. ⦿ Eigenaar is Stichting Goodplace Foundation ⦿ Persoonsgegevens worden niet gedeeld ⦿ Alleen bruikbaar via Android of Apple smartdevice