Dossier: ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die de belastingdienst als ANBI aanwijst, hebben deze belastingvoordelen. Als je jullie instelling als ANBI wilt laten aanwijzen, moet je dit bij de belastingdienst aanvragen. De staat, provincies, gemeenten en waterschappen hoeven geen aanvraag in te sturen. Zij zijn altijd een algemeen nut beogende instelling.


Voor meer informatie zie de ANBI pagina's op de website van de belastingdienst.

Wanneer zijn giften aftrekbaar voor een donateur?


Giften aan goede doelen kunnen aftrekbaar zijn van de (inkomsten)belasting. Het goede doel moet dan een zogeheten algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn. Voor aftrek van giften geldt onder meer als voorwaarde dat de giften echt zijn betaald. Je moet dit ook kunnen aantonen.


In de Belastingwet en in de Geefwet staat wanneer giften aan een goed doel fiscaal aftrekbaar zijn. Dit gaat via de inkomstenbelasting. Voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen, gelden aparte regels.


ANBI’s betalen geen belasting over de schenkingen die ze krijgen. Zo kunnen ze de schenking voor de volle 100% inzetten voor hun doelstelling. Als aan de schenking een tegenprestatie is verbonden, moet de ANBI wel schenkbelasting betalen.


Gewone giften aan een ANBI zijn alleen aftrekbaar als ze boven een drempel uitkomen. Geef je regelmatig aan een goed doel en zijn jouw giften niet volledig aftrekbaar? Dan kun je ervoor kiezen om jouw gewone giften om te zetten in periodieke giften. Hierbij leg je schriftelijk vast dat je gedurende vijf jaar een bepaald bedrag schenkt, tenzij je eerder komt te overlijden. Je hoeft voor periodieke giften niet meer naar de notaris. Het voordeel hiervan is dat periodieke giften volledig aftrekbaar zijn.

ANBI regelgeving in het nieuws

  • 2022-08-15 NOS Journaal / NOS.nl:
  • 'Vermogenden gebruiken eigen ANBI goede doelen stichtingen als belastingconstructie'


@Belastingdienst tweets over #ANBI

Loading...