Jullie fondsenwervende organisatie aansluiten als participant

Laat zien dat donateurgericht werken in jullie DNA zit als goededoelenorganisatie

Waarom aansluiten?

Wij komen op voor uw belangen!

Aanmeldingsformulier

Vul onderstaand aanmeldingsformulier in en we nemen contact op hoe jullie fondsenwervende organisatie zich kan aansluiten bij Stichting Donateursbelangen via onderstaand stappenplan.

GELUKT! We nemen binnen 1 werkdag contact met u op!

De procedure met betrekking tot het aanmelden


Stappenplan


Stap 1: Meld de organisatie aan via bovenstaand formulier.


Stap 2: Binnen 1 werkdag na aanmelding als fondsenwervende organisatie sturen we jullie een digitaal te ondertekenen overeenkomst abonnement VGGD Donateursbelangen toe.


Stap 3: Wij sturen daarnaast een welkomstmail met daarin overzichtelijk aangegeven welke punten minimaal op de website moeten komen te staan mocht dit nog niet het geval zijn. Deze punten staan ook op de pagina over de Verklaring Gewenst Gedrag Donateursbelangen binnen de gewenst gedrag donateursbelangen punten en kunnen dus vooraf of achteraf na het invullen van het formulier doorgevoerd worden.


Stap 4: Zodra de getekende overeenkomst is ontvangen, de door ons aangegeven punten zijn doorgevoerd sturen wij een factuur toe die betaald moet worden.


Stap 5: We plaatsen jullie organisatie op het online register met alle participerende fondsenwervende organisaties met status: aangevraagd. Na afronden (betaling factuur) wordt de status veranderd in 100% aangesloten.


Stap 6: Na betaling wordt jullie fondsenwervende organisatie opgenomen op het online register met participerende fondsenwervende organisaties en sturen wij de Donateursbelangen-Badge op die jullie als fondsenwervende organisatie op uitingen mogen gebruiken.


Uitleg aanmelding en activatie bij bovenstaande 6 stappen.

Donateurs kunnen online de lijst raadplegen zodat zij weten welke partijen daadwerkelijk de Verklaring Gewenst Gedrag Donateursbelangen hebben ondertekend en waarbij donateurs ervan uit kunnen gaan dat hun belangen behartigd worden en er donateurgericht gewerkt wordt. 


Na betaling van de factuur: 


  • Staat jullie fondsenwervende organisatie op de participanten pagina die donateurgericht werken
  • Ontvangt jullie fondsenwervende organisatie de DonateursBelangen-Badge (incl juiste codes) om op de website te plaatsen
  • Ontvangt jullie fondsenwervende organisatie het certificaat Verklaring Gewenst Gedrag Donateursbelangen;
  • Mag het logo van Stichting Donateursbelangen geplaatst worden op de website


Indien jullie fondsenwervende organisatie zich aanmeldt:


  • Verklaart u de Verklaring Gewenst Gedrag Donateursbelangen van de Stichting Donateursbelangen na te leven
  • Verklaart u de Algemene Voorwaarden van de Stichting Donateursbelangen te hanteren m.b.t. participanten Donateursbelangen
  • Verklaart u medewerking te verlenen aan de controle en eventuele verbetering(en) aan de website en/of organisatie rondom donateursbelangen
  • Verplicht u zich de jaarlijkse contributie van 99,95 euro (excl. 21% btw) te voldoen (gedurende het jaar een verminderd deel tot het einde van het jaar en in januari van ieder jaar het gehele bedrag)